Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Úvodní stránka

Newsletter
aktuálního čísla

FOND SHOP 21/2020 ze dne 22.10.2020

Lákavé časování trhů

Nepopiratelným trendem posledních let, ať už vás to těší nebo ne, je jednoznačně nástup indexového, chcete-li pasivního investování. Jeho nejviditelnější formou jsou bezesporu ETF. ETF jsou sice v prvé řadě burzovně obchodované fondy, nicméně velká část z nich je skutečně indexová, takže na tom, že vedou „indexovou vlnu“, není nic špatného. Jenže samotné využití ETF vám výnos stejný jako trh nezaručí. Řada studií totiž ukazuje, že portfolia drobných investorů tvořená ETF za trhem, reprezentovaným příslušnými indexy, nakonec stejně i výrazně zaostávají. Proč? Odpověď je poměrně snadná. Jednoduchost, s jakou jde s ETF obchodovat, totiž svádí k časování trhu.

Šance na nový balíček

Akcie těžily z naděje na dojednání fiskálního balíčku v USA a růstu IT sektoru. Negativně však působilo zhoršování pandemie v Evropě. Státní dluhopisy zemí eurozóny si vedly lépe oproti USA.

Další Buy & Watch od Amundi

Společnost Amundi uvedla na trh další z řady dluhopisových fondu Buy & Watch. Konkrétně jde o Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond 11/2025, jehož upisovací období končí v listopadu. K 9.10.2020 byl jeho očekávaný výnos dle výpočtu Amundi na úrovni 2,68 % p.a. v CZK čistého, při dodržení doby investic do splatnosti fondu v listopadu 2025.

Atraktivní digitální svět

Konektivita v podobě schopnosti digitálního světa stále více a rychleji se propojovat přináší spolu s vyšší produktivitou podle společnosti Fidelity International zajímavé investiční příležitosti.

Drobní investoři se vrátili na trhy

Ačkoliv je současné dění na akciových trzích zvláštní a dluhopisové trhy toho mnoho nenabídnou, pravidelné investování je stále dobrým nápadem pro většinu drobných investorů.

Fondy středního ražení

Některé vyvážené smíšené fondy dostupné v koruně mírně preferují konzervativní a jiné spíše dynamická aktiva, další sledují vyrovnaný profil 50:50. Tyto rozdíly ovlivňují jejich volatilitu.

Ošidné časování trhu

Statistiky denního vývoje národních akciových indexů s dlouhou historií jako DAX a S&P 500 hovoří proti časování trhu. Omezenou perspektivu může poskytnout kupování akcií po velkých propadech.

Fidelity Sustainable Reduced Carbon Bond

Globální fond korporátních dluhopisů investičního stupně s tématem snižování uhlíkových emisí. Zajišťuje měnové riziko v eurové a od února i korunové třídě. Překonává konkurenci.

Keynesova smrt rentiérů

John Maynard Keynes, ať již s jeho názory a názory jeho následovníků souhlasíte nebo ne, patřil bezesporu k nejvýznamnějším ekonomům 20. století. Co jeho teze znamenají pro budoucí rentiéry?

Depozitář – ochránce investorů

Ač investoři do podílových fondů jistě vědí, kdo jejich fond spravuje, jen minimum z nich se zajímá o to, kdo vykonává funkci depozitáře. Ta je přitom velmi důležitá.

Sektorová rotace

Sektorová rotace spočívající v přesunu peněz investorů z jednoho akciového sektoru do druhého, z různých důvodů, má své logické, teoretické základy. Jak jsou ale využitelné v praxi?

Američané brutálně spoří

Ač by to někdo mohl v současné složité době považovat za nemožné, Američané v posledních měsících spoří nevídanou rychlostí.

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, zástupce ředitele obchodu Amundi Czech Republic Asset Management)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Odtržené akciové trhy?


Obrázek aktuálně Vývoj daných indexů a ukazatelů v USD


Síla velkých firem


Obrázek aktuálně Podíl top 5 společností na daném indexuDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.