Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

O časopisu | Rubriky časopisu

Struktura a pravidelné rubriky časopisu


EDITORIAL
str. 3

Shrnutí obsahu aktuálního čísla – doplňkový komentář autora k několika článkům.


FINANČNÍ TRHY
str. 4-5

Co podstatného se událo za posledních čtrnáct dní v hlavních světových ekonomikách? Jaký vliv to mělo na kapitálové trhy? Jaký je momentální vývoj na hlavních světových akciových, dluhopisových, komoditních a měnových trzích? Přehledné grafy vývoje nejdůležitějších indexů.


KOMENTÁŘE
str. 6-7

Jaké nové investiční nebo finanční produkty se vyskytly u nás i v zahraničí? Uvedení zajímavého produktu na trh, jeho úspěch, problém či neúspěch, změna produktu nebo příchod nového manažera. Zajímavosti jako např. průzkumy investičního chování. Trendy ve finančním poradenství či změny legislativy v oblasti kolektivního investování. Každá stručně sdělená zpráva je doprovázena delším komentářem s přidanou hodnotou – našim analytickým postřehem, který v jiných médiích často chybí.


TÉMA
str. 8-9

Aktuální a zajímavé téma z finančních trhů, které chceme vyzvednout a vysvětit jeho dopad na portfolia investorů. Může pokrývat různé oblasti, např. měny, komodity či makroekonomický vývoj. Může rovněž mapovat skupinu produktů jako např. fondy peněžního trhu či penzijní fondy a hodnotit jejich výkonnost s ohledem na zvolenou strategii.


ROZHOVOR/ANKETA
str. 10-11

ROZHOVOR: Zajímavá osobnost finančního světa a její názory. Ptáme se na trendy ve vývoji finančních produktů a prognózy vývoje finančních trhů.

ANKETA: Co si myslí přední finanční odborníci o úrokových sazbách, cenách komodit, vývoji akciových trhů či aktuálních finančních událostech? Průzkum napříč trhem.


FOKUS
str. 12-13

Úzce zaměřený pohled na region, sektor, investiční téma nebo styl v rámci dané třídy aktiv. Srovnání skupiny fondů a ETF, které se na příslušný region, sektor, téma nebo styl zaměřují, z hlediska složení portfolia. Textovou část doplňují grafy a tabulky srovnávající výkonnost.


GRAFY
str. 14-15

Přehled šesti zajímavých grafů s komentářem, které se týkají makroekonomických indikátorů, finančních trhů nebo upozorňují na aktuální investiční příležitosti.


PRODUKT
str. 16-17

Nezávislá analýza investičního produktu, který se nově objevil na trhu, nebo zavedené skupiny produktů či služby. Dočtete se o výnosové konstrukci, očekávané výkonnosti, výhodách a rizicích daného produktu či služby. Důležité informace pro správné investiční rozhodování, které v marketingových letácích nenajdeme.


PORTRÉT FONDU
str. 18-21

PORTRÉT FONDU: Detailní údaje o vybraném podílovém fondu – jeho investiční strategie, způsob řízení portfolia, aktuální složení portfolia a preferované investice ze strany portfolio manažera. Přehled největších pozic i grafické srovnání výkonnosti fondu s relevantním indexem a vybranou konkurencí. Srovnání fondu s konkurencí z hlediska výkonnosti a volatility.


EKONOMIKA
str. 20-21, alternativa s PORTRÉTEM FONDU

Vysvětluje význam ekonomických indikátorů a vliv opatření hospodářské politiky na reálnou ekonomiku nebo investiční klima. Některé články v této rubrice se týkají konkrétních zemí či regionů.


EXPERT
str. 22-23

Spojení investiční a finanční teorie s příklady skutečného vývoje finančních trhů. Vysvětlení investičních pojmů jako např. rating. Rady pro správné investování. Testujeme platnost hypotéz na konkrétních datech. Investiční know-how přenášíme do kontextu využití v České republice.


SPOTŘEBITEL
str. 25-26

SPOTŘEBITEL: Pohled optikou uživatele finančních produktů a služeb. Které služby či produkty jsou pro něj nejefektivnější. Jak má investor přistupovat k informacím získaným v rámci poradenství? Kde na něj „číhají“ největší rizika? Kdo přináší nejkvalitnější služby? Co se mu může prodražit? Nechybí mystery shopping, tipy a rady nebo analýzy dopadů legislativních změn.


PENZE
str. 25-26, alternativa se SPOTŘEBITELEM

PENZE: Které produkty jsou nejvhodnější pro zajištění na důchod? Co nabízí druhý a třetí důchodový pilíř? Jaké alternativy nabízí „čtvrtý“ pilíř? Podrobné analýzy nových fondů cílících na penzijní spoření, rady a typy. Odpovědi na všechny záležitosti spojené s různými formami penzijního spoření a zajištění na důchod. A to jak ve spořící (akumulační) fázi, tak i v distribuční fázi.

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, zástupce ředitele obchodu Amundi Czech Republic Asset Management)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Kdo v Evropě poroste nejrychleji?


Obrázek aktuálně Odhady vývoje HDP daných zemí/regionů


Daně a zisky akcií


Obrázek aktuálně Změna sazby z kapitálových zisků a výnos indexu S&P 500Doporučujeme

Co čekat od zlata?
Malé zapojení zlata dokáže dobře diverzifikovat portfolio, zejména po přepočtu do koruny. Klíčový drahý kov však bez varování střídá dlouhé etapy výrazného investičního úspěchu a neúspěchu.

Spekulativní hypotéky
Poptávka Čechů po hypotečních úvěrech zaznamenala letos navzdory koronakrizi nové rekordy. Poslední dobou však má spíše spekulativní charakter, což zvyšuje rizika hypoték do budoucna.

Co byste měli sledovat u ETF
ETF jsou čím dál tím populárnější investiční nástroj i v ČR. Jenže řada investorů si neuvědomuje, jak složité je vybrat to správné ETF do portfolia

Ošidné časování trhu
Statistiky denního vývoje národních akciových indexů s dlouhou historií jako DAX a S&P 500 hovoří proti časování trhu.