Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 18/2021 | Dividendy se hodí

vytisknout článek...

Dividendy se hodí

 

Akcie s nadprůměrným a udržitelným dividendovým výnosem či na ně zaměřené fondy a ETF většinou trpěly kvůli pandemii a citelně zaostaly za růstovými akciemi, resp. příslušnými nástroji. Nad nejistou perspektivou dividendových akcií v kontextu současného nejen pandemického dění se zamýšlí článek v rubrice TÉMA. Přes své neduhy ale mohou vhodným způsobem diverzifikovat portfolio a navíc poskytují investorům zajímavé přilepšení, které jiné třídy aktiv těžko nabídnou.

Jde o schopnost generovat významný pasivní příjem ply-noucí z držby jednotlivých dividendově atraktivních titulů nebo volby distribuční třídy na nich založeného akciového fondu či ETF. Typický dividendový výnos 3 % až 4 % ročně pak může držiteli trochu pomoci např. s hrazením mimořádných výdajů, samozřejmě v závislosti na výši investice. Vadou na krá-se je, že roli, kterou kdysi před globální fi-nanční krizí zastávaly dluhopisy se svými slušnými kupóny, nyní nahrazují podstatně kolísavější akcie, jejichž ceny po vyplacení dividend nadto zatěžuje technický pokles. Ale když se bude očekávaná celková návratnost dividendových akciových produktů dlouhodobě pohybovat v řádu 4 % až 8 % p.a., stále zůstane prostor pro cenový růst podkladových akcií i po odebrání dividendového vý-nosu. Existuje pak naděje, že prostý růst cen dividendových akcií udrží na delším horizontu krok s inflací a kapitál tak poslouží ke generování opakovaného příjmu bez ubývání podstaty.

FOND SHOP 18/2021
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, zástupce ředitele obchodu Amundi Czech Republic Asset Management)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Kdo v Evropě poroste nejrychleji?


Obrázek aktuálně Odhady vývoje HDP daných zemí/regionů


Daně a zisky akcií


Obrázek aktuálně Změna sazby z kapitálových zisků a výnos indexu S&P 500Doporučujeme

Co čekat od zlata?
Malé zapojení zlata dokáže dobře diverzifikovat portfolio, zejména po přepočtu do koruny. Klíčový drahý kov však bez varování střídá dlouhé etapy výrazného investičního úspěchu a neúspěchu.

Spekulativní hypotéky
Poptávka Čechů po hypotečních úvěrech zaznamenala letos navzdory koronakrizi nové rekordy. Poslední dobou však má spíše spekulativní charakter, což zvyšuje rizika hypoték do budoucna.

Co byste měli sledovat u ETF
ETF jsou čím dál tím populárnější investiční nástroj i v ČR. Jenže řada investorů si neuvědomuje, jak složité je vybrat to správné ETF do portfolia

Ošidné časování trhu
Statistiky denního vývoje národních akciových indexů s dlouhou historií jako DAX a S&P 500 hovoří proti časování trhu.