Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 3/2021 | Demografie a dopad na akciové trhy

vytisknout článek...

Demografie a dopad na akciové trhy

 

Že se populace naší planety neustále rozrůstá, asi nemusíme nikomu připomínat. O dopadech na ekologii, spotřebu potravin atd. se mluví neustále. Demografie má ale i své dopady na finanční trhy.

Demografie ukazuje, jak se vyvíjí populace v globální nebo lokální ekonomice. Kolik lidí aktivně pracuje a kolik lidí je v neproduktivním věku? Jak se změnila očekávaná délka života? Demografický vývoj má zcela zásadní dopad na vývoj ekonomik. Ty pro svůj další rozmach potřebují, aby byli lidé aktivní. Akciové trhy pak reflektují ekonomické, potažmo demografické trendy.

Ve všech obdobích chtějí být lidé aktivní, chtějí žít, uspokojit své touhy či zanechat za sebou nějaký odkaz pro další generace. Za tímto účelem se ve starověkém Egyptě stavěly pyramidy, na počátku novověku se podnikaly výpravy do neobjevených končin světa, v 19. století vznikla průmyslová revoluce a na přelomu 20. a 21. století internetová revoluce. V některých obdobích bylo těžší realizovat nápady, jindy to naopak bylo snazší.

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 3/2021
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, zástupce ředitele obchodu Amundi Czech Republic Asset Management)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Odtržené akciové trhy?


Obrázek aktuálně Vývoj daných indexů a ukazatelů v USD


Síla velkých firem


Obrázek aktuálně Podíl top 5 společností na daném indexuDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.