Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 18/2020 | Valuace akcií podruhé

vytisknout článek...

Valuace akcií podruhé

 

Některá investiční témata jsou natolik významná, že ze strany našeho časopisu zasluhují opakovanou pozornost. Platí to i pro aktuálně hodně diskutované vysoké valuace globálních akciových indexů a s tím související obavy, zdali zejména americký akciový trh nebo technologický sektor nezachvátila bublina, která brzy praskne. Jestliže v minulém čísle 17 jsme v rubrice TÉMA hledali odpovědi na tuto otázku především v obecné rovině, nyní ji nový článek v téže rubrice doplňuje o poněkud jiný, ne však nutně protikladný úhel pohledu na konkrétní sektory či segmenty akciového trhu i známé společnosti, o jejichž ocenění se vášnivě diskutuje. Navíc od zkušeného portfolio manažera stock-pickingového akciového fondu.

Na dané téma se také dokážeme podívat optikou různých názorů. Jestliže jsme ve zmíněném článku z minulého čísla zdůrazňovali spíše přínosy kvantitativního uvolňování centrálních bank pro letošní návrat důvěry na finanční trhy a do ekonomiky, nyní v rubrice EXPERT prezentujeme určité výhrady k jinému jejich nástroji – záporným úrokovým sazbám v podání nejen ECB. Vě-řím, že poctivé a vyvážené uvádění pro a proti ke sporným tématům vám pomůže lépe si utvořit vlastní názor na danou problema-tiku (který nutně nemusí odpovídat vyznění příslušného článku), než kdybychom v každém čísle FOND SHOPu předkládali pouze jednostranné argumenty a rezignovali na kritické myšlení.

FOND SHOP 18/2020
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, zástupce ředitele obchodu Amundi Czech Republic Asset Management)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

USA: pomalejší růst zisků


Obrázek aktuálně Vývoj a odhad vývoje EPS indexu S&P 500


Domácí akcie lákají


Obrázek aktuálně Průměrná váha akcií v portfoliích investorů z daných regionůDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.