Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 12/2020 | Generali Fond zlatý

vytisknout článek...

Generali Fond zlatý

 

Smíšený fond s unikátní strategií, v rámci níž závisí jeho výkonnost na vývoji cen zlata a stříbra i akcií firem těžících drahé kovy. Měnové riziko zajišťuje do koruny. Nemá přímé konkurenty.

Generali Fond zlatý je v koruně vedený smíšený fond, který kombinuje dva hlavní typy investic, a to burzovně obchodované ETC / ETF / ETN či trusty navázané na ceny drahých kovů v čele se zlatem a akcie společností těžících zlato i jiné drahé kovy (reprezentované v malé míře akciovými ETF). Doplňkovou roli v portfoliu hrají korporátní dluhopisy dotyčných zlatých dolů a nástroje peněžního trhu.

Fond plně zajišťuje měnové riziko svých dominantně dolarových aktiv do koruny. Investiční strategie založená na aktivním řízení portfolia ho neomezuje speciálními limity pro zastoupení uvedených tříd aktiv nad rámec zákonných požadavků. Fond nemá stanovenu ani neutrální alokaci ani benchmark, s kterým by srovnával svou výkonnost.

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 12/2020
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, zástupce ředitele obchodu Amundi Czech Republic Asset Management)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

USA: pomalejší růst zisků


Obrázek aktuálně Vývoj a odhad vývoje EPS indexu S&P 500


Domácí akcie lákají


Obrázek aktuálně Průměrná váha akcií v portfoliích investorů z daných regionůDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.