Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 7/2020 | Conseq Korporátních dluhopisů

vytisknout článek...

Conseq Korporátních dluhopisů

 

Fond korporátních dluhopisů převážně investičního stupně, který omezuje měnové riziko. Výrazně preferuje západní a střední Evropu. Nad konkurencí vyniká nižší volatilitou.

Conseq Korporátních dluhopisů je v koruně vedený dluhopisový fond zaměřený na korporátní dluhopisy převážně investičního a v menší míře i spekulativního ratingového stupně. Podíl korporátních dluhopisů v portfoliu stejně jako dluhopisů investičního stupně musí dosahovat alespoň 70 %. Okrajově může fond zahrnovat i státní a municipální dluhopisy nebo nástroje peněžního trhu včetně vkladů a pohledávek z reverzních rep. Kreditní riziko se snaží diverzifikovat v rámci širokého spektra sektorů. Statut neomezuje fond ani v duraci nebo geografické alokaci přes jeho typické zacílení na západní i střední Evropu vzhledem k možnosti zatížit měnovým rizikem maximálně 30 % portfolia.

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 7/2020
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, zástupce ředitele obchodu Amundi Czech Republic Asset Management)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Odtržené akciové trhy?


Obrázek aktuálně Vývoj daných indexů a ukazatelů v USD


Síla velkých firem


Obrázek aktuálně Podíl top 5 společností na daném indexuDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.