Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 23/2019 | CAGR, nebo IRR?

vytisknout článek...

CAGR, nebo IRR?

 

Vypočítat průměrnou výkonnost jednorázové investice metodou CAGR je jednodušší, než se dobrat k průměrné výnosnosti investice s více peněžními toky metodou IRR. I tak lze IRR dobře odhadnout.

Průměrná roční neboli anualizovaná výkonnost investice představuje vedle volatility a srovnání s případným benchmarkem nejvýznamnější faktor, podle něhož se hodnotí její úspěšnost. Jde o údaj, který má své nezastupitelné místo v infolistech nebo marketingových dokumentech investičních produktů, ať už jako historická nebo očekávaná budoucí výkonnost p.a. v prvním či druhém typu dokumentu.

Vzhledem k důležitosti anualizované výkonnosti by její výpočet neměl zůstat retailovému investorovi utajen. K vyčíslení tohoto ukazatele se přitom používají dvě základní metody. Jednodušší a poměrně přímočaré východisko představuje složená roční míra růstu (anglicky compound annual growth rate, zkratka CAGR), která se dá aplikovat na jednorázovou investici s plným reinvestováním případných výnosů a jediným okamžikem vložení všech peněz i výběru výsledného zůstatku. CAGR dále slouží k měření průměrné roční výkonnosti investičních produktů, které jednorázový přístup umožňují, tedy např. podílových fondů nebo ETF.

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 23/2019
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, zástupce ředitele obchodu Amundi Czech Republic Asset Management)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

USA: pomalejší růst zisků


Obrázek aktuálně Vývoj a odhad vývoje EPS indexu S&P 500


Domácí akcie lákají


Obrázek aktuálně Průměrná váha akcií v portfoliích investorů z daných regionůDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.