Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 13/2018 | Jak na poštovní známky

vytisknout článek...

Jak na poštovní známky

 

O poštovní známky se zajímají nejen vášniví filatelisté, ale také investoři hledající nadprůměrný výnos. Jaké výhody a úskalí trh se známkami skýtá?

Přestože obor filatelie získal své jméno až v roce 1864, věnuje se oblasti mnohem starší. První poštovní známka světa, legendární „black penny“, byla vydána 1. května 1840 ve Velké Británii. O její zavedení se zasloužil venkovský učitel Roland Hill, který v roce 1837 navrhl reformu poštovní přepravy. Do té doby platily neuvěřitelně složité poplat- ky podle vzdálenosti, způsobu přepravy apod., ale vše vždy platil adresát. Když dopis odmítl převzít, pošta nedostala nic a dopis vrátila odesílateli. Hill navrhl zavést paušální poplatky, které by byly stejné, bez rozdílu vzdálenosti a odvíjely by se jen od váhy dopisu. Díky tomu se poštovní korespondence zjednodušila a výrazně tak stoupl i počet poštovních zásilek. Doklad o zaplacení byl na obálku vylepen v podobě malého kolku čili poštovní známky, tvořené portrétem královny Viktorie.

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 13/2018
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Nový světový býčí trend


Obrázek aktuálně Vývoj indexu MSCI ACWI a % zemí s akciemi alespoň 20 % nad min.


Trhy zatím volby neděsí


Obrázek aktuálně Implikovaná volatilita amerických akciových trhůDoporučujeme

Jak se povedl MiFID II?
MiFID II se nezadržitelně blíží konečně i k nám. Co všechno se změní pro investiční zprostředkovatele? Odpovědi je třeba hledat hlavně v doprovodných národních změnách a ne v MiFIDu samotném.

Temné“ stránky ETP
ETP, nebo chcete-li ETF, jsou čím dál větším počtem investorů preferována před podílovými fondy. Ačkoliv jsou ETP výborný produkt, mají i ona svá, možná trochu skrytá rizika.

Globální strategická a taktická alokace aktiv
Co je strategická a taktická alokace portfolia a co má společného s diverzifikací?

Strategie podle cílového roku
Fondy životního cyklu nabízejí dlouhodobý přechod z dynamické investiční strategie na výrazně konzervativní k pevnému cílovému roku.