Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna starších čísel

Archiv starších čísel časopisu FOND SHOP

Seznam čísel:
1/2021 25/2020 24/2020 23/2020 22/2020 21/2020 20/2020 19/2020 18/2020 17/2020 15/2020 14/2020 13/2020 12/2020 11/2020 10/2020 9/2020 8/2020

FOND SHOP 18/2020 zde dne 10.09.2020

Valuace akcií podruhé

Některá investiční témata jsou natolik významná, že ze strany našeho časopisu zasluhují opakovanou pozornost. Platí to i pro aktuálně hodně diskutované vysoké valuace globálních akciových indexů a s tím související obavy, zdali zejména americký akciový trh nebo technologický sektor nezachvátila bublina, která brzy praskne. Jestliže v minulém čísle 17 jsme v rubrice TÉMA hledali odpovědi na tuto otázku především v obecné rovině, nyní ji nový článek v téže rubrice doplňuje o poněkud jiný, ne však nutně protikladný úhel pohledu na konkrétní sektory či segmenty akciového trhu i známé společnosti, o jejichž ocenění se vášnivě diskutuje. Navíc od zkušeného portfolio manažera stock-pickingového akciového fondu.

Korekce IT sektoru

Hlavní akciové indexy uzavřely blízko výchozích hodnot. Pozitivní vliv ochoty Fedu či jiných CB tolerovat vyšší inflaci kompenzovala korekce drahého IT sektoru. Bonitní dluhopisy ztratily na ceně.

7. ročník České investiční konference

7. ročník největší investiční konference o akciích v České republice je opět tady. Seznamte se s nejlepšími českými a zahraničními investičními manažery a nahlédněte do jejich způsobu práce a uvažování.

Vydrží období optimismu? ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Akciové trhy si od začátku roku prošly velmi volatilním obdobím a prudké poklesy vystřídal podobně silný růst. Čím je toto oživení hnáno a nevytváří se na akciových trzích bublina?

Jak v portfoliu naložit se zlatem?

Oslovení ekonomové a portfolio manažeři většinou věří v zachování růstového trendu na zlatě. Dále rozebírají otázku měnového rizika. K ostatním drahým kovům se staví opatrněji kvůli vysoké volatilitě.

Levná střední Evropa

Letošní koronavirová krize prohloubila zaostávání středoevropských akcií, které jsou nyní valuačně levné. Dostupné fondy se liší především váhou polských a českých titulů.

Sporné záporné sazby

Záporné úrokové sazby centrálních bank sice mohou na čas povzbudit ekonomickou aktivitu, je však otázkou, zda dlouhodobě zajistí udržitelný růst HDP. Navíc škodí finančnímu sektoru.

Co je to vlastně FKI?

Fondy kvalifikovaných investorů u nás zažívají v posledních letech poměrně velký boom. Neuškodí si tak připomenout, co vlastně FKI jsou.

J&T Bond CZK

Korunový dluhopisový fond, který investuje zejména do korporátních dluhopisů s vysokým výnosem ze střední, východní a západní Evropy. Na delším horizontu poráží možné konkurenty.

KB PSA Flexibilní

Korunový smíšený fond se solidní diverzifikací portfolia a flexibilní strategií v rámci defenzivního profilu s maximální váhou akciové složky 30 %. Vůči konkurenci má příznivý poměr výnos / riziko.

NN (L) Health Care

Globální aktivně řízený akciový fond zaměřený na celý sektor zdravotnictví. V posledních třech letech mírně poráží průměr globální konkurence.

KBC Equity Fund Trends

Globální tematický akciový fond zaměřený na společnosti, které by měly „těžit z výzev a příležitostí příštích desetiletí“. Aktuálně jasně preferuje sektor IT.

Nahradí umělá inteligence investory?

Bez ohledu na to, jak budou technologie pokročilé, zdá se, že přirozené vrozené instinkty budou mít minimálně ještě nějakou dobu navrch.

Síla velkých firem

Asi jste již někde, ať už u nás nebo v jiných finančních mediích, zaznamenali zprávu, jak velkou váhu v indexu S&P 500 má aktuálně pět největších společností, které, což asi nikoho nepřekvapí, jsou vesměs z oblasti IT.

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, zástupce ředitele obchodu Amundi Czech Republic Asset Management)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Odtržené akciové trhy?


Obrázek aktuálně Vývoj daných indexů a ukazatelů v USD


Síla velkých firem


Obrázek aktuálně Podíl top 5 společností na daném indexuDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.