Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna starších čísel

Archiv starších čísel časopisu FOND SHOP

Seznam čísel:
13/2020 12/2020 11/2020 10/2020 9/2020 8/2020 7/2020 6/2020 5/2020 4/2020 3/2020 2/2020 1/2020 25/2019 24/2019 23/2019 22/2019 21/2019

FOND SHOP 21/2019 zde dne 24.10.2019

Ach ty dluhopisy

Korporátní dluhopisy, přesněji řečeno privátní korunové korporátní dluhopisy a jejich přímý nákup, se v posledních letech staly notně diskutovaným tématem. Investoři většinou bez zkušeností nakupují korporátní dluhopisy, aniž by vlastně tušili, o co jde. 6 % p.a., které se použijí na výstavbu nějaké mravenčí farmy? Podle mnohých investorů vlastně to samé, jako třeba dluhopisy Sazky nebo ČEZu. Jenže tak to samozřejmě není. V poslední době se sice naštěstí čím dál více píše, jak jsou takovéto mnohdy prapodivně prodávané „investice“ nebezpečné, že prospekt ČNB nic neznamená, že lákavý výnos má své důvody v riziku atd., jenže otázkou je, jestli to stačí.

Apetit k riziku ožil

Akcie zhodnotily, bonitní dluhopisy ztratily a libra s eurem posílily vůči dolaru a jenu. Rizikový apetit podpořily dílčí obchodní dohoda USA a Číny, nástin řešení Brexitu i dobrý start výsledkové sezóny.

Nový Target Income fond na trhu

Společnost Franklin Templeton spustila fond Franklin Green Target Income 2024 Fund, jehož upisovací období končí 11.11.2019. Franklin Green Target Income 2024 Fund má v úmyslu poskytovat pravidelný příjem především investicemi do firemních dluhopisů s 5letým investičním horizontem. Až 70 % portfolia je složeno z dluhopisů s vysokým výnosem (high yield), jejichž ratingové hodnocení je buď nízké nebo neinvestičního stupně.

Různorodý sektor zdravotnictví

Zdravotnictví lze považovat za jeden z nejzajímavějších a nejlákavějších akciových sektorů. Zároveň jde ale také o sektor velmi specifický, různorodý a se značnými regionálními rozdíly.

Čeká se mělká recese v Německu i USA

Dotázaní ekonomové počítají pro příští rok s mírnou recesí v USA, ne však v celé eurozóně – letos pouze v Německu. Vyšší růst HDP Česka než Německa vysvětlují silnou domácí poptávkou.

Dynamické High yieldy

Dluhopisy s vysokým výnosem patří k dlouhodobě nejvýkonnějším i nejkolísavějším kategoriím dluhopisů. Některé evropské a globální high yield dluhopisové fondy nabízejí zajištěnou korunovou třídu.

Jak na dluhopisy?

Privátní dluhopisy sice nabízejí podstatně vyšší výnos, ale také nesou mnohem větší rizika než dluhopisy obchodované na regulovaných trzích. Přesto se vyplatí vybírat odpovědně i dluhopisové fondy.

Generali Fond živé planety

Korunový fond zaměřený primárně na akciové investice do společností podnikajících v oblasti ekologie, alternativních zdrojů energie či do společností s vysokým ESG skórem.

Rusko plné kontrastů

Ruské akciové indexy od roku 2016 silně zhodnotily v korunovém vyjádření, i když ruská ekonomika zpomalila na tempu růstu HDP. Může nadprůměrná výkonnost ruských akcií pokračovat?

Tři jednoduchá pravidla investování

Podle některých názorů je investování velmi složitá záležitost. Ovšem podle jiných jde naopak o věc poměrně jednoduchou, pokud se člověk drží několika základní pravidel.

Ztrátová IPO v USA

Na americké akciové trhy vstoupilo od počátku roku do současnosti (začátek října) 10 společností, které v rámci IPO získaly více než jednu miliardu dolarů.

Patří páková ETF do portfolia?

Páková ETF jsou na trhu dostupná již řadu let. Někdo je považuje za přínosnou inovaci, někdo za nebezpečný nástroj. Jak s nimi tedy správně pracovat?

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, zástupce ředitele obchodu Amundi Czech Republic Asset Management)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

USA: pomalejší růst zisků


Obrázek aktuálně Vývoj a odhad vývoje EPS indexu S&P 500


Domácí akcie lákají


Obrázek aktuálně Průměrná váha akcií v portfoliích investorů z daných regionůDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.