Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

CZECH FINANCIAL ACADEMY MONECO

Knihovna starších čísel

Archiv starších čísel časopisu FOND SHOP

Seznam čísel:
23/2017 22/2017 21/2017 20/2017 19/2017 18/2017 17/2017 15/2017 14/2017 13/2017 12/2017 11/2017 10/2017 9/2017 8/2017 7/2017 6/2017 5/2017

FOND SHOP 5/2017 zde dne 9.3.2017

Důležitá sazba LIBOR

LIBOR není jen pěkné jméno, ale také jedna z nejdůležitějších úrokových sazeb ve světové ekonomice. Za ni si londýnské banky úročí půjčovanou likviditu. Navzdory geografickému omezení na hlavní město Británie, které již brzy nebude součástí Evropské unie, má tento ukazatel ve finančním světě velký význam, protože slouží jako benchmark pro různé finanční produkty od hypoték až po deriváty.

Fed v jestřábím tónu

Na vyspělých akciových trzích převážil mírný růst, podpořený dobrými makrodaty. Dluhopisy USA cenově ztratily kvůli hlasům z Fedu pro brzké zvýšení sazeb. Dluhopisy Francie zhodnotily.

Změny mezi top 10 správci aktiv

Známé společnosti Pimco, M&G a Franklin Templeton vypadly ze seznamu top 10 největších evropských správců aktiv, když z jejich fondů v uplynulých letech odtekly miliardy euro v obavách o budoucí výnosy.

Nejmocnější číslo LIBOR

London InterBank Offered Rate, zkráceně LIBOR, lze považovat za nejdůležitější číslo světa. Jakožto benchmarková sazba totiž ovlivňuje stovky bilionů dolarů. Kdo ji ale vlastně vymyslel?

Výsledky firem povzbudily akcie

Oslovení analytici hodnotí výsledkovou sezónu za 4Q 2016 jako podpůrný faktor pro růst akciových trhů navzdory vyšším současným valuacím. Řada sektorů je příjemně překvapila.

Fondy pro každé počasí

Fondy absolutní návratnosti usilují o zhodnocení za každé tržní situace. Navzdory tomu se většina z nich, resp. z těch dostupných v koruně, nevyhnula několikaprocentnímu poklesu v dílčím období.

Ukazatelé rizika fondu

Volatilita představuje důležitý ukazatel rizika fondu. Koeficient beta měří citlivost fondu na tržní vývoj srovnávacího indexu, koeficient alfa pak potenciál fondu k nadvýkonnosti proti indexu.

Měnové zajištěné fondy

Korunové fondy českých investičních společností, které zajišťují měnové riziko, se liší od zahraničních fondů s měnově zajištěnou korunovou třídou. Níže přinášíme přehled obou typů fondů.

Conseq Active Invest Dynamický

Korunový dynamický smíšený fond fondů, který poskytuje akciím minimálně 70% váhu, přičemž nyní je to ještě více. Eurové pozice jsou aktuálně měnově zajištěny.

Má smysl sledovat hospodářské cykly?

V průběhu času se objevila řada teorií zabývajících se hospodářskými cykly. Snahou bylo identifikovat nějakou periodu, v jejímž rámci se tyto cykly opakují.

10 tipů pro starší investory

V minulém čísle našeho časopisu jsme si představili 10 tipů pro mladé, začínající investory. Jenže člověk kolem padesátky musí k investicím a vůbec celému finančnímu plánování přistupovat jinak.

Obavy ve Francii?

Spready mezi výnosy do splatnosti německých a francouzských státních dluhopisů jsou poměrně sledovanou veličinou. Ať už jde o dluhopisy desetileté nebo o výnosy do splatnosti u dluhopisů dvouletých.

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Nový světový býčí trend


Obrázek aktuálně Vývoj indexu MSCI ACWI a % zemí s akciemi alespoň 20 % nad min.


Trhy zatím volby neděsí


Obrázek aktuálně Implikovaná volatilita amerických akciových trhůDoporučujeme

Jak se povedl MiFID II?
MiFID II se nezadržitelně blíží konečně i k nám. Co všechno se změní pro investiční zprostředkovatele? Odpovědi je třeba hledat hlavně v doprovodných národních změnách a ne v MiFIDu samotném.

Temné“ stránky ETP
ETP, nebo chcete-li ETF, jsou čím dál větším počtem investorů preferována před podílovými fondy. Ačkoliv jsou ETP výborný produkt, mají i ona svá, možná trochu skrytá rizika.

Globální strategická a taktická alokace aktiv
Co je strategická a taktická alokace portfolia a co má společného s diverzifikací?

Strategie podle cílového roku
Fondy životního cyklu nabízejí dlouhodobý přechod z dynamické investiční strategie na výrazně konzervativní k pevnému cílovému roku.