Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

CZECH FINANCIAL ACADEMY MONECO

Knihovna starších čísel

Archiv starších čísel časopisu FOND SHOP

Seznam čísel:
19/2017 18/2017 17/2017 15/2017 14/2017 13/2017 12/2017 11/2017 10/2017 9/2017 8/2017 7/2017 6/2017 5/2017 4/2017 3/2017 2/2017 1/2017

FOND SHOP 1/2017 zde dne 12.1.2017

Investiční výhled 2017

Na přelomu roku přicházejí různé finanční instituce s makroekonomickým a investičním výhledem. Tuto tradici ctí i FOND SHOP a v prvním letošním čísle pro-to najdete v rubrice TÉMA článek, který se pro rok 2017 snaží odhadnout hlavní trendy ve vyspělých a rozvíjejících se ekonomikách, jakož i investiční perspektivu nejvýznamnějších tříd aktiv v rámci akciových a dluhopisových trhů. Domníváme se, že letošní rok bude ve znamení oživování inflace z podprůměrných směrem k průměrným hodnotám.

Inflace v eurozóně sílí

Globální akcie mírně zhodnotily na pozadí silných makrodat. Státní dluhopisy přes citelné zrychlení inflace v eurozóně a potíže italských bank své ceny moc nezměnily. Ropa našla odvahu k dalšímu růstu.

Jak dopadl rok 2016 na trzích

Rok 2016 opět přinesl různorodé pohyby na trzích. Dařilo se řadě komodit, v případě akcií byl ale rok spíše smíšený. Trhy v USA sice rostly, ty evropské se ale do plusu dostaly až v závěru roku a to ještě zdaleka ne všechny.

Dva nové trendy

Letos očekáváme vzestup inflace a přesun od stimulační monetární ke stimulační fiskální politice zejména v USA a Británii. Akcie považujeme za dlouhodobě atraktivnější než státní dluhopisy.

Rok 2016 byl pro náš fond úspěšný

Uplynulý rok přinesl hned několik výzev pro řízení multiasset fondů, přesto byl ale úspěšný. V tomto roce bude zajímavé sledovat třeba to, jak se Donaldu Trumpovi daří plnit předvolební sliby.

Korporáty útěchou

Od eurových korporátních dluhopisů investičního stupně lze očekávat nízkou, ale stále převážně kladnou nominální výkonnost. Pokrytí této třídy aktiv nabízí několik fondů a řada ETF.

Cílené investování

Jedním z trendů posledních let jsou tzv. účelové fondy, které vznikají tak nějak na míru konkrétním cílům investora. Jejich výsledky jsou ale sporné.

Temné stránky ETF

ETF se stávají stále populárnějším způsobem, jak investovat, zejména tedy v USA, případně západní Evropě. Mimo řady pozitiv mají ale přirozeně i svá negativa.

Top Stocks

Globální akciový fond vedený koruně, který systematicky zajišťuje měnové riziko. Preferuje trh USA a růstové sektory. Dlouhodobě výrazně překonává index i konkurenci za cenu vyšší volatility.

Odpoutané Japonsko

Japonsko vykazuje odchylný průběh ekonomického cyklu i vývoj akciového trhu oproti USA nebo Evropě. Svou roli zde hraje jen jako „bezpečná“ měna. Japonské akcie se hodí k lepší diverzifikaci.

Hon na vyšší výnosy nahrává podvodníkům

Finanční trhy mohou přinést investorům mnoho užitku, ale honba za vyššími výnosy je může také dostat do rukou všemožných podvodníků. Jak je poznat?

Čeká reálná aktiva prudký růst?

„Souboj“ mezi zastánci reálných aktiv, čímž v tomto případě myslíme např. nemovitosti, komodity, sběratelské předměty atd., a zastánci finančních aktiv (akcie, dluhopisy) je tak nějak věčný.

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Nový světový býčí trend


Obrázek aktuálně Vývoj indexu MSCI ACWI a % zemí s akciemi alespoň 20 % nad min.


Trhy zatím volby neděsí


Obrázek aktuálně Implikovaná volatilita amerických akciových trhůDoporučujeme

Jak se povedl MiFID II?
MiFID II se nezadržitelně blíží konečně i k nám. Co všechno se změní pro investiční zprostředkovatele? Odpovědi je třeba hledat hlavně v doprovodných národních změnách a ne v MiFIDu samotném.

Temné“ stránky ETP
ETP, nebo chcete-li ETF, jsou čím dál větším počtem investorů preferována před podílovými fondy. Ačkoliv jsou ETP výborný produkt, mají i ona svá, možná trochu skrytá rizika.

Globální strategická a taktická alokace aktiv
Co je strategická a taktická alokace portfolia a co má společného s diverzifikací?

Strategie podle cílového roku
Fondy životního cyklu nabízejí dlouhodobý přechod z dynamické investiční strategie na výrazně konzervativní k pevnému cílovému roku.