Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna starších čísel

Archiv starších čísel časopisu FOND SHOP

Seznam čísel:
24/2018 23/2018 22/2018 21/2018 20/2018 19/2018 18/2018 17/2018 15/2018 14/2018 13/2018 12/2018 11/2018 10/2018 9/2018 8/2018 7/2018 6/2018

FOND SHOP 7/2018 zde dne 12.4.2018

Růst tu nebude navěky

Ekonomika není perpetuum mobile, které by rostlo donekonečna, ale vyvíjí se obvykle v několikaletých cyklech, kdy období konjunktury neboli silného ekonomického růstu občas vystřídají období útlumu, vyznačující se zpomalením růstu HDP nebo dokonce jeho poklesem, čili recesí. Tak to běží pořád dokola. Není ovšem dopředu jasné, jak dlouho budou jednotlivé fáze trvat, na rozdíl od sedmi tučných a sedmi hubených let ve starozákonním Egyptě.

Trhy a obchodní spory

Akciové trhy střídaly denní poklesy a růsty při vyšší volatilitě vzhledem k nejistotě kolem rozsahu obchodní války USA s Čínou. Státní dluhopisy USA a zemí EMU mírně zhodnotily, dolar posílil.

První rok fondu SkyLimit Industry

Fond kvalifikovaných investorů SkyLimit Industry, který buduje průmyslovou skupinu z řad malých a středních českých strojírenských podniků, v roce 2017 dosáhl výnosu 10,12 %.

Ekonomické cykly a sektory

Řadu investorů láká sektorové investování, tedy cílování investice do jednotlivých sektorů třeba podle aktuálního tržního cyklu. Jak si tedy jednotlivé sektory vedly loni a co je může čekat dále?

Rizikové small caps z EM

Akcie malých společností z rozvíjejících se trhů sice v posledních 5 letech zhodnotily, ale celkově příliš neoslnily a mají i kolísavou budoucnost. Dotyčných akciových fondů a ETF je k dispozici málo.

Konvertibilní dluhopisy

Nízké výnosy klasických fixně úročených dluhových nástrojů přesouvají zájem investorů k produktům finančního inženýrství. Mezi takové produkty patří i konvertibilní dluhopisy.

Exotická ETF a jejich rizika

ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Generali Fond balancovaný konzervativní

Korunový smíšený defenzivní fond zahrnující hlavně výnosné korporátní dluhopisy nižší kreditní kvality z CEE, které doplňuje o globálně diverzifikované akcie. Má tak jedinečnou strategii.

Asie dominuje EM

Ve světové ekonomice i akciovém investování dlouhodobě stoupá význam rozvíjejících se trhů proti vyspělým i význam Asie v rámci rozvíjejících se trhů. Co tyto trendy znamenají pro investory?

Nejzajímavější blogy o investování

Na internetu existuje nespočet stránek a blogů o investování. Některé jsou horší, jiné naopak jednoznačně stojí za pozornost.

Kreativní účetnictví a manipulace

Pokud investor kupuje přímo akcie konkrétních firem, musí se bezesporu zajímat o jejich účetnictví. Jenže třeba dnes již notoricky známý Enron ukázal, že ne vše musí být takové, jak vypadá.

Obchodní válka největším rizikem

Tzv. tail rizikům, tedy rizikům, které sice nejsou zrovna moc pravděpodobná, ale mohou mít na trhy značný dopad, se věnujeme pravidelně. Většinou se nenaplní, ale nyní to může být jinak.

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Jak je na tom světová ekonomika?


Obrázek aktuálně Počet zemí, jejichž vývoj HDP se nachází v dané fázi


Technologie dnes a v roce 2000


Obrázek aktuálně Procento technologických IPO ve ztrátě (12měs od IPO)Doporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.