Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna starších čísel

Archiv starších čísel časopisu FOND SHOP

Seznam čísel:
20/2019 19/2019 18/2019 17/2019 15/2019 14/2019 13/2019 12/2019 11/2019 10/2019 9/2019 8/2019 7/2019 6/2019 5/2019 4/2019 3/2019 2/2019

FOND SHOP 3/2019 zde dne 14.2.2019

Jak naložit s korelací

Statistickou korelaci dvou veličin vnímá řada lidí jako příliš odborný, nezáživný a obtížně využitelný ukazatel. Ani běžný investor se při prvním pohledu na matici korelací výnosů všech možných tříd aktiv nemusí dobře orientovat. Přesto však zjištění, které dvojice tříd aktiv mají výrazně kladnou korelaci v podobě tendence měnit svou tržní hodnotu stejným směrem, nebo naopak značně zápornou korelaci a tedy často protichůdný tržní vývoj, pomůže nastínit základní představu o tom, čemu se při diverzifikaci portfolia vyhnout.

Nejistá Čína a Evropa

Růst akcií díky dobrým výsledkům firem a holubičímu Fedu snížily obavy ze zpomalující Číny a Evropy i odkladu obchodní dohody USA a Číny. Bonitní dluhopisy zhodnotily, euro a libra oslabily.

Nový „komunikační“ fond na trhu

Společnost Fidelity International uvedla na trh nový akciový fond Fidelity Funds – Global Communications Fund. Ten reaguje na nedávnou změnu v sektorové klasifikaci GICS (Global Industry Classification Standard), v rámci které vznikl nový komunikační sektor. Právě na něj se totiž fond zaměřuje.

Komodity budoucnosti

Komoditní trh nabízí poměrně širokou paletu všemožných surovin, do kterých lze nějakým způsobem investovat. Co bychom mohli označit za komodity budoucnosti?

Velké slučování fondů

Skupina Amundi plánuje letos sloučit velké rodiny fondů Amundi Funds a Amundi Funds II s tím, že upřednostní nadprůměrně výkonné strategie. Jinak klade důraz na tematické a ESG investice.

Nadvýkonné mimo USA

Akcie malých a středních firem překonaly průměr trhu v Evropě a Japonsku, ne však v USA. Přesto si Small Caps a Mid Caps v USA vedly lépe něž v Evropě. Nabízí se hodně regionálních fondů a ETF.

Sázka proti betě

Řada zejména trochu zkušenějších investorů je jistě zvyklá dívat se na to, jakou hodnotu beta vykazují daná aktiva či celé portfolio. Ovšem slyšeli jste i o možnosti „sázet proti betě“?

Realitní fondy WOOD & Company

Společnost WOOD & Company nabízí v ČR hned dva nemovitostní fondy určené pro kvalifikované investory. Oba jsou přitom poměrně specifické a nabízejí zajímavý výnos.

Generali Fond korporátních dluhopisů

Korunový dluhopisový fond zaměřený na kratší a spekulativní korporátní dluhopisy z rozvíjejících se trhů s převážením regionů CEE a SNS. Má jedinečnou strategii i solidní poměr výnos/riziko.

Jak na novou strategii

Kniha Pavla Kohouta Investice – nová strategie sice není ucelenou učebnicí investování, ale řadě investorů rozšíří obzory zejména v ekonomických a hospodářsko-politických souvislostech.

Jak si povedou různá aktiva v příštích letech

Korelace mezi jednotlivými aktivy bývá někdy neprávem opomíjená veličina, která je přesto poměrně důležitá při tvorbě diverzifikovaného portfolia.

Světový obchod

Světový obchod je v posledních měsících značně sledovanou veličinou s tím, jak americký prezident Donald Trump postupně zavádí, či v některých případech zatím jen hovoří o zavedení cel na různé komodity zejména z Číny, ale i EU.

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Domácí akcie lákají


Obrázek aktuálně Průměrná váha akcií v portfoliích investorů z daných regionů


Čínská poptávka a růst zemí


Obrázek aktuálně Očekávaný dopad zpomalení poptávky v Číně na HDPDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.