Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

CZECH FINANCIAL ACADEMY MONECO

Knihovna starších čísel

Archiv starších čísel časopisu FOND SHOP

Seznam čísel:
1/2018 25/2017 24/2017 23/2017 22/2017 21/2017 20/2017 19/2017 18/2017 17/2017 15/2017 14/2017 13/2017 12/2017 11/2017 10/2017 9/2017 8/2017

FOND SHOP 10/2017 zde dne 18.5.2017

Ošemetná statistika

Je květen, což je nejen lásky čas, ale podle oblíbeného přísloví také čas odejít z akciových trhů, na které se poté můžete s klidem v duši vrátit za několik měsíců. Tedy pokud by toto přísloví skutečně bezezbytku fungovalo. Navíc máme letos 7. rok dekády a jiná statistika pro změnu ukazuje, že je to právě 7. rok v daném desetiletí, který bývá pro (americké) akciové trhy nejhorší. Ostatně právě těmito statistikami se zabývá článek v rubrice SPOTŘEBITEL. Jenže jak upozorňujeme i v samotném textu onoho článku, s těmito a obecně i jinými podobnými statistikami to prostě není snadné.

Evropské akcie v kurzu

Evropské a japonské akcie v lokálních měnách zhodnotily díky francouzským prezidentským volbám, solidním makrodatům z EU a oslabení jenu. Dluhopisy jádrových zemí EMU ztratily na ceně.

Nový podílový fond od České spořitelny

Od začátku května nabízí Česká spořitelna nový podílový fond s názvem Stock Small Caps. Jde o aktivně řízený akciový fond zaměřený na firmy s nižší tržní kapitalizací, tzv. Small Caps, obchodované na vyspělých akciových trzích.

Akcie odpoutané od komodit

Ceny komodit se v letech 2015 a 2016 projevily jako nezanedbatelný faktor ovlivňující výkonnost hlavních akciových indexů. Nyní je však jejich dopad na akciové trhy podstatně slabší.

ETF mají pro drobné investory nevýhody

BNPP IP by mohla v příštích měsících uvést na trh nový fond spojený s konvertibilními dluhopisy. Jinak i nadále pokračuje v trendu sociálně odpovědného investování.

Univerzální fondy

Smíšené multi-asset fondy obvykle kombinují více tříd aktiv od různých typů dluhopisů přes akcie až po alternativní investice. Z těch dostupných v koruně měly tři nižší kladnou výkonnost.

Likvidní long-short strategie v portfoliu

Tzv. long-short strategie nejsou ve světě hedge fondů ničím novým. Jenže v poslední době se stále více objevují i ETF uplatňující tuto strategii. Stojí za pozornost investora?

Co prozradí rating

Úvěrový rating měří schopnost ekonomických subjektů dostát svým závazkům. Významně ovlivňuje rizikovost a výnosnost jejich dluhopisů, není však jediným kritériem investičního rozhodování.

ČSOB Bohatství

Korunový smíšený fond s neutrální vahou akciové složky 40 %. Investuje do státních i korporátních dluhopisů a také akcií z USA, eurozóny i ČR. Proti konkurenci má nižší nebo podobnou volatilitu.

Amundi Bond Euro Corporate

Fond zaměřený na eurové korporátní dluhopisy investičního pásma, který je dostupný v měnově zajištěné korunové třídě. Zaostávání na klesajícím trhu zmírňuje nadvýkonností na rostoucím trhu.

FF – Asian Special Situations Fund

Akciový fond zaměřený na region Asie bez Japonska. Investuje do společností, které se nacházejí ve „zvláštní situaci“. V ČR je dostupný i v do koruny zajištěné měnové třídě.

Franklin Technology Fund

Dolarový akciový fond zaměřený na technologické akcie. Naprostá většina investic míří do USA a sektoru IT, ovšem zastoupen je třeba i tzv. fintech.

Investování podle kalendáře?

Americké akciové trhy za sebou mají více než 130 let historie. Za tu dobu se již dají vypozorovat určité trendy, kdy mají trhy tendenci růst nebo naopak klesat.

Skok od Ameriky

To, kam manažeři fondů směřují jimi spravované peníze a odkud je naopak vybírají, může být pro drobné investory, když nic jiného, minimálně signálem toho, jak aktuálně uvažují velcí hráči.

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Nový světový býčí trend


Obrázek aktuálně Vývoj indexu MSCI ACWI a % zemí s akciemi alespoň 20 % nad min.


Trhy zatím volby neděsí


Obrázek aktuálně Implikovaná volatilita amerických akciových trhůDoporučujeme

Jak se povedl MiFID II?
MiFID II se nezadržitelně blíží konečně i k nám. Co všechno se změní pro investiční zprostředkovatele? Odpovědi je třeba hledat hlavně v doprovodných národních změnách a ne v MiFIDu samotném.

Temné“ stránky ETP
ETP, nebo chcete-li ETF, jsou čím dál větším počtem investorů preferována před podílovými fondy. Ačkoliv jsou ETP výborný produkt, mají i ona svá, možná trochu skrytá rizika.

Globální strategická a taktická alokace aktiv
Co je strategická a taktická alokace portfolia a co má společného s diverzifikací?

Strategie podle cílového roku
Fondy životního cyklu nabízejí dlouhodobý přechod z dynamické investiční strategie na výrazně konzervativní k pevnému cílovému roku.