Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna starších čísel

Archiv starších čísel časopisu FOND SHOP

Seznam čísel:
13/2020 12/2020 11/2020 10/2020 9/2020 8/2020 7/2020 6/2020 5/2020 4/2020 3/2020 2/2020 1/2020 25/2019 24/2019 23/2019 22/2019 21/2019

FOND SHOP 24/2019 zde dne 05.12.2019

Zpřísnění ratingu

Vybírat do portfolia podílové fondy bez přihlédnutí k celkové strategii sledované investorem a jen podle toho, zdali v posledních několika letech dosáhly nadvýkonnosti ve své konkurenční skupině (peer group), nepředstavuje podle řady analýz dobrý přístup. Na této logice se nicméně zakládá nejjednodušší hodnocení fondů od společnosti Morningstar pomocí jedné až pěti hvězdiček. Jenže hvězda s raketovým startem do nebeských výšin někdy spadne a změna celkové situace na finančních trzích může způsobit, že dosud nadvýkonné fondy budou najednou za svými konkurenty delší dobu zaostávat.

Četné akvizice firem

Akciové trhy lehce stouply díky zvýšené aktivitě firem v oblasti fúzí a akvizic i naději na obchodní dohodu USA a Číny. Tu však oslabila hongkongská krize. Dluhopisy zůstaly na svém, ropa zlevnila.

Sloučení tří smíšených fondů od Amundi

Společnost Amundi AM spustí od 31.12.2019 nový podílový fond Amundi CR Balancovaný, který vznikne splynutím následujících tří fondů: Amundi CR Balancovaný – dynamický; KB Vyvážený profil a Amundi CR – dynamický fond.

Výnosné dluhopisy EM

Přidání dluhopisů emerging markets do portfolia může zlepšit jeho rizikově-výnosový profil, pokud investor ctí základní diverzifikační pravidla a citlivě vnímá specifická rizika této dynamické třídy aktiv.

Ve fondu držím jen výjimečné společnosti

Tuto unikátní investiční filozofii, vycházející převážně z růstového stylu, vtiskl portfolio manažer Ján Hájek akciovému fondu Top Stocks z nabídky Erste Asset Management.

Jak si vedou hybridy

Konvertibilní neboli hybridní dluhopisy představují zajímavý kompromis mezi dluhopisy s vysokým výnosem a akciemi. Na tuto třídu aktiv existují globální i evropské fondy, málo je však ETF.

Momentové strategie

Momentové strategie byly podrobně zdokumentovány již v časných 90. letech. I přesto pokračují v generování nadprůměrných výnosů, což potvrzují stále přibývající články a studie.

Změny v ratingu od Morningstar

Po změně výpočtu analytického ratingu od společnosti Morningstar bude zejména pro aktivně řízené fondy těžší získat medailovou pozici. To může znamenat další tlak na nižší poplatky.

Conseq Invest Dluhopisový

Korunový dluhopisový fond s převahou korporátních dluhopisů nad státními dluhopisy ČR. Orientuje se na střední Evropu a omezuje měnové riziko. Konkurenci předčil v kritickém období.

Allianz Capital Plus

Eurový smíšený defenzivní až vyvážený fond s měnově zajištěnou korunovou třídou a zacílením akciové i dluhopisové složky na Evropu. Při unikátní strategii má mírně nadprůměrnou výkonnost.

BNP Paribas Europe Multi-Factor Equity

Eurový aktivně řízený akciový fond zaměřený na region Evropy. Při výběru konkrétních pozic kombinuje vícero faktorů. Na tříleté periodě jasně poráží konkurenci.

BGF Asian Dragon

Dolarový akciový fond zaměřený na region Asie bez Japonska. Fond aktuálně převažuje oproti benchmarku Indii a naopak podvažuje Tchaj-wan.

Není všechno zlato, co se třpytí

Drahé kovy mohou podle některých názorů představovat zajímavou součást portfolia, zejména v dobách propadů na akciových trzích. Není ale vše jen o zlatě.

Klíčové dividendy

Již to je pár měsíců, kdy jsme se v samostatném článku věnovali problematice indexů a toho, jaký vliv na ně má započítávání či nezapočítávání dividend.

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, zástupce ředitele obchodu Amundi Czech Republic Asset Management)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

USA: pomalejší růst zisků


Obrázek aktuálně Vývoj a odhad vývoje EPS indexu S&P 500


Domácí akcie lákají


Obrázek aktuálně Průměrná váha akcií v portfoliích investorů z daných regionůDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.