Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna starších čísel

Archiv starších čísel časopisu FOND SHOP

Seznam čísel:
18/2020 17/2020 15/2020 14/2020 13/2020 12/2020 11/2020 10/2020 9/2020 8/2020 7/2020 6/2020 5/2020 4/2020 3/2020 2/2020 1/2020 25/2019

FOND SHOP 5/2020 zde dne 12.03.2020

Akciový propad

Prudká korekce akciových trhů na pozadí intenzivního šíření epidemie koronaviru z Číny do vyspělého světa nepříjemně překvapila rychlostí propadu hlavních akciových indexů během posledního únorového týdne. Existuje však vysvětlení takového vývoje.

Druhá vlna korekce

Na finančních trzích zavládla panika v podobě propadů akcií i ropy a citelného zhodnocení bonitních dluhopisů při rekordním snížení jejich výnosů. Dolar a libra značně oslabily k euru a jenu.

ETF obstály ve „stress testu“

ETF již dlouho vyvolávaly dvě zásadní otázky. Budou investoři moci na rychle klesajícím trhu bez problémů prodávat ETF? Pokud neexistují kupci, mohou portfolio manažeři ETF prodat dluhopisy, které drží, dostatečně rychle, aby uvolnili peníze pro odcházející investory? V obou ohledech byla odpověď poslední únorový týden (24.2.-28.2) ano.

Lesk a bída kvantitativních fondů

Podílové či hedgové fondy řízené pomocí kvantitativních strategií byly a jsou žhavou součástí finančních trhů. I když do nich stále proudí peníze, jejich výnosy jsou v posledních letech slabé.

Téma vody a odpadu

Portfolio manažer tematického akciového fondu Fidelity International zacíleného na vodní a odpadové hospodářství komentuje jeho investiční strategii a dosavadní výsledky.

Různorodé EM dluhopisy

Dolarové dluhopisy z rozvíjejících se trhů vykázaly v korunovém vyjádření v posledních 5 letech zajímavé zhodnocení. U dluhopisů v lokálních měnách byla ale situace jiná.

Rating a jeho význam

Úvěrový rating hodnotí schopnost států i firem dostát svým závazkům. Má významný dopad na rizikovost a výnosnost jejich dluhopisů, není však jediným kritériem investičního rozhodování.

Spořicí účty pod lupou

Únorové zvýšení úrokových sazeb ČNB zatraktivnilo některé korunové spořicí účty, zejména ty od menších bank. Přesto musí klient počítat s citelným poklesem kupní síly vložených úspor.

OK Smart ETF

Vyvážený korunový smíšený fond. Unikátně kombinuje aktivní správu s intenzivním zapojením indexových ETF. Díky pokrytí řady tříd aktiv kolísá méně než většina podobně výkonných konkurentů.

Americký dolar a jeho historie

Americký dolar je již mnoho desítek let klíčovou světovou měnou. Za posledních 100 let přitom prošel řadou významných událostí, od válek po Brettonwoodský (měnový) systém.

Jak uvažují finanční experti?

Obecně se má za to, že drobní a nezkušení investoři podléhají při investování řadě „nešvarů“, které se nepříznivě projevují na jejich výnosu. Je ale chování profesionálů z oboru natolik odlišné?

Možný dopad na produkci v ČR...

Jak jsme uvedli, čínské firmy jsou důležitou součástí globálního výrobního procesu. Pokud bychom se nicméně podívali na to, jak důležité jsou čínské součástky a díly pro firmy v ČR, které je zpracovávají, k nijak velkému číslu nedojdeme.

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, zástupce ředitele obchodu Amundi Czech Republic Asset Management)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

USA: pomalejší růst zisků


Obrázek aktuálně Vývoj a odhad vývoje EPS indexu S&P 500


Domácí akcie lákají


Obrázek aktuálně Průměrná váha akcií v portfoliích investorů z daných regionůDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.