Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna starších čísel

Archiv starších čísel časopisu FOND SHOP

Seznam čísel:
11/2019 10/2019 9/2019 8/2019 7/2019 6/2019 5/2019 4/2019 3/2019 2/2019 1/2019 25/2018 24/2018 23/2018 22/2018 21/2018 20/2018 19/2018

FOND SHOP 24/2018 zde dne 6.12.2018

Zlatá smíšená cesta?

V posledních 10 až 15 letech se preference tuzemských retailových investorů postupně přesunuly od konzervativních dluhopisových fondů k fondům smíšeným. Zlatá smíšená cesta mnoha lidem imponuje, protože kombinace konzervativních dluhopisů a dynamických akcií v jednom smíšeném fondu doplněném eventuálně o alternativní investice přináší univerzální a pohodlné řešení celého portfolia, kde průběžné změny vah zahrnutých tříd aktiv provádí portfolio manažer fondu podle tržního výhledu.

Uklidnění na trzích

Akcie se odrazily z lokálního dna s nadějí na zmírnění obchodní války USA a Číny. Dluhopisy USA, Německa a Itálie zhodnotily z různých důvodů. Ropa velmi zakolísala, dolar lehce posílil.

Svérázné Dluhopisy Republiky

Ministerstvo financí v pondělí 3.12.2018 zahájilo u příležitosti 100. výročí vzniku Československa prodej státních dluhopisů určených pro občany. Emise s názvem Dluhopis Republiky bude vydána se splatností 6 let. Jeho výnos nebude pravidelně vyplácen, ale bude reinvestován jednou ročně do stejné emise dluhopisů.

Start trhu START

Burza cenných papírů Praha je v poslední době poměrně aktivní a snaží se přicházet s novými nápady. Jedním z nich je i trh START, který dává příležitost malým společnostem.

Americké firmy trumfly západoevropské

Oslovení portfolio manažeři a akcioví analytici uvítali kvartální výsledky firem z USA a CEE, zklamala je však západní Evropa. Někteří doporučují preferovat defenzivní či hodnotové sektory.

Nemovitosti bez trendu

Nemovitostní akciový sektor, který v posledních 4 letech střídal růstová a poklesová období, nijak neoslnil, ale ani výrazně neztratil. Investor má k dispozici řadu globálních i regionálních fondů a ETF.

Zájem o private equity fondy je nadále vysoký

Private equity fondy se stále těší velkému zájmu investorů a svou popularitu si získává i tzv. equity crowdfunding. Není přitom překvapením, že tomuto trhu dominují USA.

Czech Real Estate Investment Fund

Korunový nemovitostní fond zaměřený na nemovitosti v rámci České republiky. Nabízí dobrou diverzifikaci a minimální investici již od 500 CZK.

AXA CEE Dluhopisový fond

Korunový středoevropský dluhopisový fond s výlučným pokrytím investičního pásma. Preferuje státní dluhopisy a kratší splatnosti. Vůči konkurenci vykazuje průměrné výsledky.

Conseq Invest Akcie Nové Evropy

Akciový fond zaměřený převážně na střední Evropu a v menší míře i jihovýchodní Evropu mimo Rusko a Turecko. V posledních letech zdolal konkurenty při srovnatelné nebo nižší volatilitě.

Allianz European Equity Dividend

Evropský akciový fond zacílený na nadprůměrný dividendový výnos. Disponuje měnově zajištěnou korunovou třídou vůči základní eurové. Vede si lépe než dostupná konkurence.

BlackRock Global Funds World Healthscience

V dolaru vedený akciový fond pokrývající sektor zdravotnictví v rámci vyspělých trhů. 3/4 investic směřuje do USA a zbytek hlavně do Evropy. Překonává většinu dostupných konkurentů.

Pozor na smíšené fondy

Smíšené fondy se v ČR těší velké popularitě investorů. Jenže řada lidí stále tyto fondy do svého portfolia zařazuje jen na základě povrchního výběru.

Končí nadvýkonnost USA?

Americké akcie již nějakou tu dobu svým výnosem překonávají akciové trhy ostatních vyspělých zemí. Jedním z hlavních důvodů jsou přitom zisky, které byly v případě amerických firem vyšší než v případě zbytku vyspělého světa.

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Domácí akcie lákají


Obrázek aktuálně Průměrná váha akcií v portfoliích investorů z daných regionů


Čínská poptávka a růst zemí


Obrázek aktuálně Očekávaný dopad zpomalení poptávky v Číně na HDPDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.