Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna starších čísel

Archiv starších čísel časopisu FOND SHOP

Seznam čísel:
6/2020 5/2020 4/2020 3/2020 2/2020 1/2020 25/2019 24/2019 23/2019 22/2019 21/2019 20/2019 19/2019 18/2019 17/2019 15/2019 14/2019 13/2019

FOND SHOP 20/2019 zde dne 10.10.2019

Ten správný styl

Některé akciové investory láká vymýšlení strategií, pomocí nichž by dosahovali trvale kladného zhodnocení bez ohledu na obecný ekonomický a finanční vývoj. To samozřejmě není možné, seriózní investor nehledá svatý grál a musí počítat s poklesem akciových indexů nejen v současném období, kdy existuje zvýšené střednědobé riziko recese v západní Evropě nebo dokonce USA. Přesto existují určité strategie, které vycházejí docela dobře z hlediska schopnosti vykazovat nadvýkonnost ve srovnání s průměrem trhu na dlouhém, třeba 10letém horizontu.

Akcie zamířily dolů

Akciové trhy citelně klesly při zhoršených makrodatech a riziku obchodní války USA a EU. Bonitní dluhopisy naopak zhodnotily díky očekávání nižších sazeb Fedu a trvání utlumené inflace v EMU.

Zájem Čechů o fondy roste

Objem prostředků ve fondech kolektivního investování postupně roste a ukazuje se tak, že Češi navzdory své pověstné opatrnosti přicházejí investování na chuť. Když se podíváme na vývoj v posledních 12 letech, tedy od předkrizového roku 2007, jediný opravdu výrazný meziroční pokles zaznamenal objem zainvestovaných prostředků naposledy právě se začátkem ekonomické krize v roce 2008.

Jak si vede SRI?

Akciové indexy s velkou expozicí na sociálně odpovědné investování překonávají v posledních letech průměr trhu. Které faktory k tomu přispívají a jaká rizika pro SRI existují do budoucna?

Dlouhé výsluní Ameriky

Americké akciové indexy zdolaly v posledních 5 letech ty evropské i asijské. Do budoucna však může jejich výrazná nadvýkonnost polevit. Nabídka akciových fondů a ETF na USA je velmi široká.

Riziková prémie

Riziková prémie patří k často skloňovaným pojmům na finančních trzích. Co ale přesně znamená a jaké může být její využití pro odhad budoucích výnosů?

Conseq Venture Debt

Fond kvalifikovaných investorů zaměřený na tzv. venture debt, tedy úvěrové či dluhové financování společností v rané fázi rozvoje. Nabízí velmi zajímavé zhodnocení s odpovídající mírou rizika.

Nemovitosti do portfolia patří

Nemovitostní fond TRIGEA cílí zejména na kancelářské budovy v České republice, kterých by měl v portfoliu do pěti let rád zhruba deset.

NN (L) European Sustainable Equity

Evropský akciový fond, který uplatňuje environmentální a sociální kritéria ESG v investičním procesu. Dlouhodobě dosahuje velice příznivého poměru výnos / riziko vůči konkurenci i benchmarku.

BNP Paribas US Multi-Factor Equity

Americký akciový fond s čtyřmi diverzifikovanými faktory nadvýkonnosti a kritérii udržitelnosti ESG v investičním procesu. Vyniká náskokem nad konkurencí při srovnatelné volatilitě.

Jak chápeme hodnotové investování

Hodnotové a růstové investování jsou považovány za dva základní přístupy k nákupu akcií. Existují hodnotové i růstové indexy. Je ale mezi těmito přístupy skutečně tak velký rozdíl?

Silné Česko

Ačkoliv je reálné HDP České republiky nominálně vzato zanedbatelné a na globálním HDP či celkovém HDP EU se podílí jen opravdu nepatrně, neznamená to, že by se nedaly najít ukazatele, na základě kterých je vidět, že se českému HDP daří dobře.

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

USA: pomalejší růst zisků


Obrázek aktuálně Vývoj a odhad vývoje EPS indexu S&P 500


Domácí akcie lákají


Obrázek aktuálně Průměrná váha akcií v portfoliích investorů z daných regionůDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.