Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Redakční tým

Redakce

FOND SHOP
Gorkého 1
602 00 Brno
tel: +420 541 219 737
fax: +420 541 219 735
web: www.fondshop.cz

šéfredaktor a editor:

Igor Bielik
e-mail: Igor.Bielik@Fondshop.cz
Šéfredaktor a hlavní editor celého časopisu již od jeho vzniku v roce 1997.

odborný redaktor a analytik:

Aleš Vocílka
e-mail: Ales.Vocilka@Fondshop.cz
Zaměřuje se na finanční trhy a aktuální investiční témata v návaznosti na produkty kolektivního investování. Nejčastěji zpracovává rubriky FINANČNÍ TRHY, TÉMA, FOKUS, EXPERT a PORTRÉT FONDU.

odborný redaktor a analytik:

Jiří Mikeš
e-mail: Jiri.Mikes@Fondshop.cz
Věnuje se kooperaci spolupráce s externími autory a významným investičním tématům. Nejčastěji zpracovává pravidelné rubriky GRAFY, KOMENTÁŘE, TÉMA, PRODUKT.

stálá spolupracovnice:

Simona Rottová
Věnuje se nejrůznějším investičním tématům a tématům z oblasti finančních produktů. Nejčastěji zpracovává rubriku SPOTŘEBITEL.

stálý spolupracovník:

Matej Varga
e-mail: varga.matej@yahoo.com
Věnuje se ekonomickým hlediskům výkonnosti finančních trhů i problematice portfolio managementu. Nejčastěji přispívá do rubriky EXPERT.

stálý spolupracovník:

Radovan Novotný
Věnuje se makroekonomickým tématům a tématům z oblasti finančních produktů a služeb. Přispívá nejčastěji do rubriky EKONOMIKA a TÉMA.

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Domácí akcie lákají


Obrázek aktuálně Průměrná váha akcií v portfoliích investorů z daných regionů


Čínská poptávka a růst zemí


Obrázek aktuálně Očekávaný dopad zpomalení poptávky v Číně na HDPDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.