Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Kompletní články | Exotická ETF a jejich rizika

vytisknout článek...

Exotická ETF a jejich rizika

ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Že jsou ETF jednoznačným trendem současnosti, asi není třeba znovu opakovat, ostatně jak ukazuje graf 1, množství majetku pod správou ETF již přesáhlo 5 bilionů dolarů a k dispozici jsou tisíce těchto produktů.

Jen pro vysvětlení pojmů v grafu, zatímco někdy se pojem ETP, tedy Exchange Traded Products, používá jako zastřešující – má v sobě jak ETF, tak např. ETN (tedy Exchange-traded notes) – v jiných článcích můžete narazit na skutečnost, že ETP označuje vše, co není klasické ETF, tedy právě např. ony ETN. Bohužel, zcela jednotná metodika v tomto není, takže můžete narazit na oboje použití, ovšem jak je z grafu 1 zřejmé, v tomto bodě platí verze číslo dvě.

Mluvíme o tom hlavně proto, abyste se nedivili, když v tom či onom článku toho či onoho zpravodajství narazíte na různé použití termínu. Je totiž třeba si uvědomit, že ETF není to samé co ETN, My budeme zjednodušeně dále v textu používat prostě pojem ETF, tedy pokud nebudeme explicitně mluvit o nějakém ETN.

OBJEM EXOTICKÝCH ETF ROSTE

Jestliže graf 1 ukazuje, kterak roste zájem o ETF jako takové, pak graf 2 ukazuje, že stejně tak roste zájem o ETF inverzní či páková. Majetek pod správou těchto produktů přesáhl ke konci roku 2017 80 miliard dolarů.

To se sice může jevit jako málo, ve srovnání s celkovým AUM ETF, jenže není to tak zcela pravda. A zajímavá je ještě jedna věc. Podle dat ETGFI zveřejněných ve Financial Times dosáhl průměrný denní objem obchodů s těmito produkty koncem roku 2017 hodnoty 10 miliard dolarů. To je extrémně mnoho, vzhledem k AUM cca 80 miliard dolarů. Pro představu, průměrný denní objem obchodů s akciemi Applu, který má kapitalizaci přes 800 miliard dolarů, se ve stejné době pohyboval na cca 4 miliardách USD.

Jistě, pákových a inverzních ETF jsou stovky, Apple je jen jeden, ovšem v poměru k AUM je skutečně objem obchodů velmi velký, což značí, že investoři s těmito produkty čile obchodují. Proč by měl být ale rostoucí zájem o tyto produkty problémem?

V ČEM JE PROBLÉM?

Exotická ETF se chovají jinak než klasická ETF, mnohdy nabízejí sofistikované strategie, které si najednou může snadno pořídit každý.

Pro příklad nemusíme chodit daleko, připomeňme VelocityShares Daily Inverse VIX Short-Term ETN od Credit Suisse. Ano to ETN, o kterém jsme v předchozích číslech dvakrát psali a to ETN, které přestalo prakticky ze dne na den existovat, když vyskočil index VIX, tedy volatilita, vzhůru. Produkt s AUM 2 mld. dolarů se vypařil a zanechal za sebou celou řadu drobných investorů s nemalými ztrátami.

To všechno proto, že toto ETN bylo stejně tak snadné koupit, jako si koupit např. SPDR S&P 500 ETF, tedy klasické ETF kopírující vývoj indexu S&P 500. Jedním kliknutím se investor, který nemusel být zrovna zkušený, dostal k sofistikované strategii sázející na pokles volatility. Ano, všechna rizika byla popsána ve mnohasetstránkovém prospektu, ale těžko můžete čekat od drobného investora, že je bude číst.

Můžeme ale uvést i další, byť třeba ne tak křiklavé případy. Vypůjčíme si k tomu data od Freda Piarda, který pravidelně publikuje na webu Seeking Alpha. Tabulka 1 ukazuje měsíční a roční (k 19.3.2018) výkonnost vybraných ETF, a to jak těch klasických, tak těch pákových a inverzních (záporné znaménko u čísla páky). Podstatné jsou zejména sloupečky s rozdílem. Stručně řečeno, pokud by páková (potažmo inverzní) ETF fungovala tak, jak si myslí nemalá část investorů, pak by měla být v sloupečku rozdíl vždy nula.

Například ETF na index S&P 500 s trojnásobnou pákou by tedy prostě a jednoduše přineslo 3x vyšší výnos než klasické nepákové ETF na index S&P 500 a inverzní ETF na tento index by tedy, pokud by S&P 500 rostl, přineslo 3x vyšší ztrátu. Potažmo zisk, pokud by index padal. Prostě a jednoduše, řada investorů si myslí, že se daný výnos jen vynásobí danou pákou a hotovo.

Jak je ale z tabulky hned na první pohled patrné, není tomu tak. Je-li rozdíl kladný, pak na tom investor „vy-dělal“ (tedy jeho zisk je vyšší než by si myslel, případně jeho ztráta je nižší), je-li záporný, tak prodělal. Proč?

Zjednodušeně řečeno je to dáno volatilitou. Všechna tato ETF totiž fungují na denní bázi, tedy přinesou vám skutečně např. 3x vyšší výnos než daný index, ale na denní bázi. A čím je volatilita vyšší, tím pak bude i odchylka výnosu např. za rok vyšší. Může pak dojít i k situaci jako například u ETF na těžaře zlata zachycených v tabulce. Index ARCA Gold Miners ve sledovaném ročním období oslabil o cca 5 %. Při investici do inverzního ETF s trojnásobnou pákou (např. DUST) by tak investor v tomto období očekával zisk 15 %. Jenže místo toho takovéto ETF vykázalo ztrátu 10 %. Váš „rozdíl“ tak činí 25 %.

To není žádný „podvod“, nějaké znamení, že by toto ETF bylo špatné. Zmíněné ETF, stejně jako vlastně všechny ostatní, funguje přesně jak má, jak je napsáno v prospektech, jen si to řada investorů neuvědomuje. Znovu opakujeme, tato ETF kopírují a násobí výnos na denní bázi.

Těmto ztrátám způsobeným rebalancováním na denní bázi se také říká „beta-slippage“ a je to právě hlavní důvod, proč si obecně většina pákových ETF vede v čase hůře. Tedy znovu, zjednodušeně řečeno – tím hůře, čím vyšší je volatilita (za nízké volatility může být ovšem výsledkem i zisk, ostatně viz tabulka). Modelový příklad pro lepší pochopení tohoto pojmu najdete v příložném boxu.

Část investorů třeba navíc takováto ETF jen „nekoupí“, ale použijí strategii, kdy jsou např. short na short ETF. Opět velmi jednoduše, přes naprostou většinu brokeru jedním kliknutím.

A v tom je právě problém. Páková a inverzní, chcete-li exotická ETF skutečně fungují jak mají a pokud by investoři věnovali dostatek času studiu toho, co že přesně daná ETF dělají, pak by asi žádný problém nebyl.

Jenže investoři to, zdá se, nedělají. Je „trendy“ spekulovat na pokles volatility, proč ne, jedním klikem je příslušné ETF koupeno, aniž by například daný investor pořádně tušil, co je to samotný VIX, natož na něj navázané, nějaké pákové a ještě short ETF/ETN.

Pak stačí nečekaný pohyb trhu a investor se rázem diví. A jak ukazuje již zmíněná tabulka 1, on vlastně ani nemusí nějaký výrazně nečekaný pohyb nastat. Ona stačí vyšší volatilita, vyšší denní pohyby a rázem je váš výnos někde zcela jinde, než jste si mohli myslet. Jak tento problém řešit?

Úplně by stačilo, aby se investoři nepouštěli do investic, kterým zcela nerozumí. Pokud by byla tato ETF jen v rukou sofistikovaných investorů, jako např. nástroj krátkodobé spekulace, pak tady žádný problém není. Po problémech a obřích ztrátách spojených se zmíněnými ETF/ETN na VIX např. někteří brokeři a banky obchody s těmito produkty pro drobné klienty omezili. Najednou se jim zdáli moc „nebezpečné“.

Jenže tato ETF/ETN nebyla mávnutím kouzelné hůlky o nic nebezpečnější než dříve, jen si někdo zdá se všiml toho, kolik investorů obchoduje s něčím, čemu pořádně nerozumí. ETF už dávno nejsou jen jednoduché pasivní produkty pro kopírování vývoje základních indexů.

Jiří Mikeš


Vysvětlení pojmů

  • Beta-slippage či v angličtině též volatility decay, tedy propad související s volatilitou je pojem spojený s dlouhodobým držením pákových ETF. Všechna páková ETF fungují tak, že násobí denní zisky/ztráty daného indexu fixním faktorem, typicky 2x či 3x, výjimečně i 4x. Násobí ale skutečně pouze denní výnos. Při dlouhodobém držení tak vzniká rozdíl mezi očekávanou výkonností ETF a jeho skutečným výnosem.
  • Modelově – máme index na hodnotě 100 a ETF s 3násbnou pákou také na 100. Index za jeden den zhodnotí o 10 %, bude tedy na hodnotě 110, ETF poskočí na 130. Jenže další den index spadne o 10 %. Propadne se tedy na hodnotu 99 (110*0,9). ETF ovšem spadne na hodnotu 91, protože padalo 3x10 % ze 130. Ačkoliv by tedy někdo mohl čekat, že protože je index po dvou dnech ve ztrátě 1 %, mělo by jeho ETF s 3násobnou pákou být ve ztrátě 3 %, ve skutečnosti je takovéto ETF ve ztrátě 9 %.
  • Můžeme uvést příklad i na poněkud méně extrémních číslech. Uvažujme pohyb indexu +3 %, -3 %, +3 %, -3 % a ETF opět s 3násobnou pákou. Index v takovém případě skončí ve ztrátě - 0,16 %, ovšem ETF ve ztrátě -1,61 % místo očekávané ztráty -0,54 %, dané jako 3x0,16 %.
  • Ne vždy však musí být výsledkem ztráta. Za určitých okolností může být váš zisk (ztráta) naopak větší (menší), než očekávaný. Vše zaleží na změnách a volatilitě podkladového indexu. Není přitom až tak podstatné, zda se nacházíme v býčím či medvědím trhu.

Vydáno dne 12.04.2018

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, zástupce ředitele obchodu Amundi Czech Republic Asset Management)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Na koho dopadne růst daní v USA


Obrázek aktuálně Odhadovaný dopad zvýšení daní na EPS daného sektoru


Super levná reálná aktiva


Obrázek aktuálně Vývoj ceny reálných aktiv vs. finančníchDoporučujeme

Co čekat od zlata?
Malé zapojení zlata dokáže dobře diverzifikovat portfolio, zejména po přepočtu do koruny. Klíčový drahý kov však bez varování střídá dlouhé etapy výrazného investičního úspěchu a neúspěchu.

Spekulativní hypotéky
Poptávka Čechů po hypotečních úvěrech zaznamenala letos navzdory koronakrizi nové rekordy. Poslední dobou však má spíše spekulativní charakter, což zvyšuje rizika hypoték do budoucna.

Co byste měli sledovat u ETF
ETF jsou čím dál tím populárnější investiční nástroj i v ČR. Jenže řada investorů si neuvědomuje, jak složité je vybrat to správné ETF do portfolia

Ošidné časování trhu
Statistiky denního vývoje národních akciových indexů s dlouhou historií jako DAX a S&P 500 hovoří proti časování trhu.