Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů předplatitelů časopisu FOND SHOP a příjemců newsletteru FOND SHOP

Vydavatel zpracovává osobní údaje předplatitelů časopisu FOND SHOP a příjemců newsletteru FOND SHOP s maximální mírou zabezpečení z hlediska procesního i technického v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 - GDPR.

Vydavatel v souvislosti s vydáváním časopisu FOND SHOP a rozesíláním newsletteru FOND SHOP zpracovává osobní údaje z titulu plnění smluvní povinnosti a oprávněného zájmu. Vydavatel zpracovává osobní údaje všech dotčených subjektů pouze po nezbytnou dobu odpovídající účelu zpracování. Předmětné osobní údaje jsou uchovávány po dobu určenou smluvní povinností. Po zániku důvodů, pro které byly osobní údaje vydavatelem zpracovávány, se tyto bezodkladně likvidují.

Předplatitel časopisu FOND SHOP a příjemce newsletteru FOND SHOP je povinen poskytovat vydavateli pravdivé osobní údaje. V případě jakýchkoliv změn v osobních údajích je předplatitel povinen toto neprodleně oznámit vydavateli.

Při zpracování osobních údajů ze strany vydavatele mají předplatitelé časopisu FOND SHOP a příjemci newsletteru FOND SHOP zejména následující práva: právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo odvolat souhlas, právo vznést námitku a právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Podrobnosti, týkající se ochrany osobních údajů ve společnosti MONECO jsou zpracovány v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů klientů společnosti MONECO, spol. s r.o.“ a jsou k dispozici na webových stránkách www.moneco.cz nebo na vyžádání v sídle společnosti.

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Nový světový býčí trend


Obrázek aktuálně Vývoj indexu MSCI ACWI a % zemí s akciemi alespoň 20 % nad min.


Trhy zatím volby neděsí


Obrázek aktuálně Implikovaná volatilita amerických akciových trhůDoporučujeme

Jak se povedl MiFID II?
MiFID II se nezadržitelně blíží konečně i k nám. Co všechno se změní pro investiční zprostředkovatele? Odpovědi je třeba hledat hlavně v doprovodných národních změnách a ne v MiFIDu samotném.

Temné“ stránky ETP
ETP, nebo chcete-li ETF, jsou čím dál větším počtem investorů preferována před podílovými fondy. Ačkoliv jsou ETP výborný produkt, mají i ona svá, možná trochu skrytá rizika.

Globální strategická a taktická alokace aktiv
Co je strategická a taktická alokace portfolia a co má společného s diverzifikací?

Strategie podle cílového roku
Fondy životního cyklu nabízejí dlouhodobý přechod z dynamické investiční strategie na výrazně konzervativní k pevnému cílovému roku.