Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 3/2021 | Lákavé byty s rozpaky

vytisknout článek...

Lákavé byty s rozpaky

 

Pořídit si byt nebo rodinný dům k následnému pronajímání tak, aby inkasované nájemné průběžně přesahovalo splátky hypotéky i ostatní náklady na údržbu a správu nemovitosti a ta navíc ještě stoupla na ceně, patří mezi často zmiňované investiční sny Čechů. Řada lidí si takovou realitní strategii naplánuje dlouhodobě s vidinou velkých zisků po finálním prodeji bytu, resp. levného vlastního bydlení po odchodu do důchodu či bydlení pro děti v případě ponechání bytu.

Na první pohled zajímavá alternativa k aktuálně mizivě úročeným vkladovým produktům nebo valuačně napjatým dluhopisovým a akciovým investicím, které vzhledem k současné situaci na finančních trzích v příštích letech obtížně dosáhnou so-lidního rizikově váženého výnosu.

Jenže ani investování do rezidenčních rea-lit není bez rizik. Koronavirová krize nastolila nové trendy, které mohou dlouholetý růst cen domů a bytů v ČR zbrzdit, upozornil člá-nek EXPERT FS 25/2020. Jeho volné pokra-čování v rubrice TÉMA tohoto čísla přináší regionální srovnání očekávané výnosnosti realitních investic. Vyplývá z něj neradostné zjištění, že nájemní výnos v řadě krajských měst ČR jen lehce přesahuje předpokládané náklady na financování a provoz nemovitosti. V největších městech s nejdražšími byty je ani nemusí pokrýt. Vhodnější lokality z to-hoto hlediska např. v Ústeckém nebo Moravskoslezském kraji zase skýtají riziko, že zde vyšší nezaměstnanost v době koronakrize oslabí platební schopnost nájemců.

FOND SHOP 3/2021
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, zástupce ředitele obchodu Amundi Czech Republic Asset Management)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Odtržené akciové trhy?


Obrázek aktuálně Vývoj daných indexů a ukazatelů v USD


Síla velkých firem


Obrázek aktuálně Podíl top 5 společností na daném indexuDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.