Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 23/2020 | „Stříbrná“ ekonomika a její trendy

vytisknout článek...

„Stříbrná“ ekonomika a její trendy

 

Nejdůležitější demografické trendy v podobě růstu a stárnutí světové populace postupně mění strukturu ekonomiky i kritéria investičního rozhodování nejen seniorů.

Fenomén růstu a stárnutí populace představuje z ekonomického hlediska dlouhodobý komplex změn od reformy státního penzijního systému přes přizpůsobování struktury ekonomiky poptávkovým trendům až po důsledky pro investiční produkty.

I když to možná zní překvapivě, starší lidé dnes tvoří jednu z nejrychleji rostoucích spotřebitelských skupin na světě. Důvodů se najde více. V první řadě dochází ve vyspělých zemích k demografickému přechodu, který má za následek setrvalé zvyšování počtu obyvatel starších 50 nebo 65 let i jejich podílu na celkové populaci.

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 23/2020
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, zástupce ředitele obchodu Amundi Czech Republic Asset Management)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Odtržené akciové trhy?


Obrázek aktuálně Vývoj daných indexů a ukazatelů v USD


Síla velkých firem


Obrázek aktuálně Podíl top 5 společností na daném indexuDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.