Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 21/2020 | Depozitář – ochránce investorů

vytisknout článek...

Depozitář – ochránce investorů

 

Ač investoři do podílových fondů jistě vědí, kdo jejich fond spravuje, jen minimum z nich se zajímá o to, kdo vykonává funkci depozitáře. Ta je přitom velmi důležitá.

Součástí každého factsheetu, či chcete-li infolistu je kromě jiného také informace o depozitáři. Většina z investorů této informaci nevěnuje velkou pozornost a nezajímá se o to, kdo depozitářem je a co dělá.

Depozitář ale hraje velkou roli a plní především kontrolní funkci, čímž právě investory ochraňuje. Dále kromě jiného plní také funkci jakési spojnice mezi fondem a Českou národní bankou. V čem tedy spočívá funkce depozitáře, co je jeho hlavní náplní práce a jak vůbec funguje? Kdo může funkci depozitáře vykonávat?

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 21/2020
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, zástupce ředitele obchodu Amundi Czech Republic Asset Management)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Odtržené akciové trhy?


Obrázek aktuálně Vývoj daných indexů a ukazatelů v USD


Síla velkých firem


Obrázek aktuálně Podíl top 5 společností na daném indexuDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.