Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 21/2020 | Fidelity Sustainable Reduced Carbon Bond

vytisknout článek...

Fidelity Sustainable Reduced Carbon Bond

 

Globální fond korporátních dluhopisů investičního stupně s tématem snižování uhlíkových emisí. Zajišťuje měnové riziko v eurové a od února i korunové třídě. Překonává konkurenci.

Fidelity Funds – Sustainable Reduced Carbon Bond se zaměřuje na „zelené“ korporátní dluhopisy investičního ratingového stupně, které vydávají firmy z celého světa věnující zvláštní pozornost omezování klimatických rizik. Vedle klasických finančně-ekonomických kritérií se tak při výběru těchto společností do portfolia klade důraz na dosahování co nejnižších emisí oxidů uhlíku v daném odvětví nebo na agresivní plány jejich budoucího snižování. Jde o aktivně řízený fond s benchmarkem Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate, který zahrnuje globální korporátní dluhopisy investičního stupně především z vyspělých a okrajově i rozvíjejících se trhů.

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 21/2020
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, zástupce ředitele obchodu Amundi Czech Republic Asset Management)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Odtržené akciové trhy?


Obrázek aktuálně Vývoj daných indexů a ukazatelů v USD


Síla velkých firem


Obrázek aktuálně Podíl top 5 společností na daném indexuDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.