Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 21/2020 | Fondy středního ražení

vytisknout článek...

Fondy středního ražení

 

Některé vyvážené smíšené fondy dostupné v koruně mírně preferují konzervativní a jiné spíše dynamická aktiva, další sledují vyrovnaný profil 50:50. Tyto rozdíly ovlivňují jejich volatilitu.

Vyvážené smíšené fondy představují ucelené produktové řešení pro investory se střední tolerancí k riziku nebo středním časovým horizontem 4 až 6 let. Za vyvážené se obvykle označují ty smíšené fondy, které v neutrální alokaci investují 40 % až 60 % majetku do dynamických aktiv, mezi něž patří především akcie, nemovitosti, komodity a dluhopisy spekulativního stupně, zatímco zbývajících 40 % až 60 % majetku vyhrazují konzervativním aktivům v podobě dluhopisů investičního stupně, nástrojů peněžního trhu a depozit.

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 21/2020
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, zástupce ředitele obchodu Amundi Czech Republic Asset Management)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Odtržené akciové trhy?


Obrázek aktuálně Vývoj daných indexů a ukazatelů v USD


Síla velkých firem


Obrázek aktuálně Podíl top 5 společností na daném indexuDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.