Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 15/2020 | Přínos pasivní správy

vytisknout článek...

Přínos pasivní správy

 

Diskuse mezi zastánci aktivního a pasivního přístupu k investování na akciových trzích nekončí, a tak jsme se rozhodli zprostředkovat ji i na stránkách letošního dvojčísla FOND SHOPu ve zkrácené rubrice ANKETA. Investoři preferující aktivní správu na produktové úrovni jistě rádi upozorní, že existují akciové fondy, kterým se šikovným výběrem perspektivních společností daří překonávat trh, na němž působí, a to třeba i několik let za sebou. Někdy za tím skutečně může stát dobře odvedená práce portfolio manažera. Zdá se mi však, že v podmínkách posledních let často taková nadvýkonnost vzniká nevyřčeným příklonem manažerského týmu k růstovému stylu, je-muž se nebývale dařilo (a stále daří), při deklarované strategii fondu jako neutrální minimálně z hlediska volby benchmarku.

Navíc statistická data naznačují, že většina akciových trhů nabízí velmi malé procento fondů s aktivním přístupem k sestavování portfolia, které dokážou trvaleji vítězit nad indexovými akciovými fondy nebo ETF se stejným benchmarkem. Výrazně nízká nákladovost těchto pasivních produktů totiž působí jako dominantní faktor jejich dlouhodobého náskoku proti většině konkurenčních aktivně řízených akciových fondů s pečlivým výběrem konkrétních titulů. Rozhodnutím jít do ETF toho pak investor může pokazit méně.

Vážení čtenáři, dostáváte do rukou rozší-řené letní dvojčíslo FOND SHOPu. Na další číslo 17/2020 se můžete těšit s 4týdenním od-stupem 27. srpna.

FOND SHOP 15/2020
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, zástupce ředitele obchodu Amundi Czech Republic Asset Management)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

USA: pomalejší růst zisků


Obrázek aktuálně Vývoj a odhad vývoje EPS indexu S&P 500


Domácí akcie lákají


Obrázek aktuálně Průměrná váha akcií v portfoliích investorů z daných regionůDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.