Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 10/2020 | NN (L) International Czech Bond

vytisknout článek...

NN (L) International Czech Bond

 

Dluhopisový fond s dominantní expozicí na státní dluhopisy ČR. Při dlouhé duraci kolísá oběma směry výrazněji než konkurence. Současná krize mu poskytuje příležitost ke zhodnocení a náskoku.

NN (L) International Czech Bond investuje do likvidních korunových dluhopisů s ratingem v investičním stupni, emitovaných především českým státem nebo ČNB a okrajově i firmami působícími v ČR nebo českými pobočkami zahraničních společností, případně obcemi či jinými státy. Minimálně zastoupené nekorunové (eurové) pozice zajišťuje vždy do koruny. Svou výkonnost srovnává s benchmarkem, kterým je index českých státních dluhopisů ICE BofA Mer- rill Lynch Czech Government. I když může fond obsahovat i mimobenchmarkové pozice, většinou se celkovým složením portfolia od indexu zásadně neodchyluje. Důsledkem je dlouhodobá dominance státních dluhopisů ČR a obvykle značná modifikovaná durace portfolia odpovídající indexu.

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 10/2020
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, zástupce ředitele obchodu Amundi Czech Republic Asset Management)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

USA: pomalejší růst zisků


Obrázek aktuálně Vývoj a odhad vývoje EPS indexu S&P 500


Domácí akcie lákají


Obrázek aktuálně Průměrná váha akcií v portfoliích investorů z daných regionůDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.