Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 22/2019 | Na náhodě záleží

vytisknout článek...

Na náhodě záleží

 

Na finančních trzích podle řady teorií i zkušeností mnoha účastníků nelze přehlédnout faktor náhodného vývoje. V této souvislosti se někdy hovoří o fenoménu tzv. náhodné procházky, který odsunuje názory favorizující technickou analýzu do výrazné menšiny. Náhoda pak hraje velkou roli i v hodnocení úspěšnosti portfolio manažerů podílových fondů. Samozřejmě, že i mezi nimi se najdou kvalitní a zkušení lidé, kteří přinášejí spravovaným fondům vyšší přidanou hodnotu než netalentovaní začátečníci. Ale těch skutečně dobrých není mnoho.

Jako vysvětlení se nabízí menší efektivnost vlastního sebezdokonalování z důvodu slabé ne-bo dokonce chybějící přímé vazby konkrétních kroků na ukazatele úspěchu. Jiné obory lidské činnosti vycházejí v tomto ohledu obvykle lépe. Např. kdo se věnuje individuálnímu sportu, dokáže ovlivnit svůj výsledek intenzivním tréninkem. I zde pochopitelně záleží na náhodě, ale ne tak silně. Naproti tomu, portfolio manažer má sice nějaké analytické schopnosti podobně jako sportovec fyzické dispozice, ale těžko může svou činnost „trénovat.“ Je totiž průběžně hodnocen de facto podle toho, jak se v souhrnu rozhodují institucionální i retailoví investoři na celém světě, když jím provedený nákup nebo prodej cenného papíru vývoj tržního kurzu ne-ovlivní. Dlouhodobě, až se tržní sentiment vrátí k průměru, sice dává smysl fundamentální analýza, chce to však vyhnout se netrpělivému střídání strategií, což ne každý portfolio manažer ve snaze rychle uspět zvládá. Více o roli náhody v investování prozradí rubrika EXPERT.

FOND SHOP 22/2019
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, zástupce ředitele obchodu Amundi Czech Republic Asset Management)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

USA: pomalejší růst zisků


Obrázek aktuálně Vývoj a odhad vývoje EPS indexu S&P 500


Domácí akcie lákají


Obrázek aktuálně Průměrná váha akcií v portfoliích investorů z daných regionůDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.