Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 15/2019 | Dluhopisové déjà vu

vytisknout článek...

Dluhopisové déjà vu

 

Otevřené přihlášení se ECB a Fedu k opětovnému uvolnění monetární politiky jako prostředku, který má pomoci zpomalující ekonomice, vyvolalo od začátku roku výrazné zhodnocení většiny dluhopisových indexů, doprovázené odpovídajícím značným poklesem výnosů do splatnosti. Řada státních dluhopisů v čele s emisemi Německa, Nizozemí nebo Francie již opět nese jasně záporné výnosy.

Právě dluhopisy investičního stupně z eurozóny patří při nulové základní a záporné depozitní sazbě ECB k těm nejvíce ošidným z hlediska dlouhodobé budoucí výkonnosti v kontextu úrokového rizika. Na první pohled jde o jakési déjà vu roku 2016, kdy odraz výnosů do splatnosti z mnohaletých minim přivodil dluhopisům citelné ztráty v následujících letech. Úskalí s tím spo-jená a možnosti vypořádání se s nimi rozebírá první článek v rubrice TÉMA.

Dnes se však situace zdá být trochu jiná než před třemi roky. Ekonomický růst ve vět-šině vyspělých zemí, zejména těch platících eurem skomírá a zhodnocení akciových trhů v posledních týdnech se paradoxně opíralo o naději, že špatné předstihové ukazatele z ekonomiky dovedou centrální banky k silně holubičím politikám. Při takovém vývoji pak výrazná dluhopisová korekce nemusí nastat v nebližších měsících.

Vážení čtenáři, dostáváte do rukou rozší-řené letní dvojčíslo FOND SHOPu. Na další číslo 17/2019 se můžete těšit s větším odstupem 29. srpna.

FOND SHOP 15/2019
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, zástupce ředitele obchodu Amundi Czech Republic Asset Management)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

USA: pomalejší růst zisků


Obrázek aktuálně Vývoj a odhad vývoje EPS indexu S&P 500


Domácí akcie lákají


Obrázek aktuálně Průměrná váha akcií v portfoliích investorů z daných regionůDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.