Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 14/2019 | Trochu jiné vážení akcií

vytisknout článek...

Trochu jiné vážení akcií

 

Z alternativně vážených akciových indexů se od těch kapitalizačně vážených nejvíce výnosem odchylují ekvivalentně vážené a nejméně hodnotově vážené indexy. Záleží však i na geografickém vymezení.

Měření výkonnosti akciového trhu pomocí indexu vyžaduje rozhodnout nejen o tom, jaké tituly do akciového indexu zařadit, ale také o tom, na základě jaké metodiky stanovovat váhové poměry mezi nimi. Většina benchmarkových akciových indexů odvozuje váhu jednotlivých titulů od tržní kapitalizace, tedy součinu aktuální tržní ceny jedné akcie daného titulu a počtu kusů jeho akcií obchodovaných na příslušných regulovaných trzích. Mezi výhody těchto kapitalizačně (či kapitálově) vážených akciových indexů patří likvidita, reprezentativnost a schopnost poměrně spolehlivě předvídat makroekonomický vývoj v dané zemi či regionu.

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 14/2019
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, zástupce ředitele obchodu Amundi Czech Republic Asset Management)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

USA: pomalejší růst zisků


Obrázek aktuálně Vývoj a odhad vývoje EPS indexu S&P 500


Domácí akcie lákají


Obrázek aktuálně Průměrná váha akcií v portfoliích investorů z daných regionůDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.