Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 14/2019 | Důležité indexy

vytisknout článek...

Důležité indexy

 

S rozvojem indexového investování, ať už prostřednictvím podílových fondů, tak hlavně stále oblíbenějších ETF, roste přirozeně i význam indexů jako takových. Indexy, které byly před pár desítkami let vlastně „jen“ benchmarkem, se kterým se fondy porovnávaly, případně sloužily „jen“ jako ukazatel vývoje nějakého trhu, najednou hrají daleko důležitější roli. Složení indexů čím dál tím více ovlivňuje pohyb bilionů dolarů i to, do které akcie, dluhopisu, země, sektoru atd. peníze investorů zamíří. Čím dál častěji se tak debatuje o tom, jak jsou jednotlivé indexy tvořeny, jak jsou váženy atd.

V minulosti jsme třeba psali o tom, jestli je dělení zemí na vyspělé a rozvíjející se, a jejich následné zařazení do příslušných indexů vhodné a jestli by se vše nemělo dělat jinak. Názory se různí. Stejně tak se různí názory na to, jak určit, jakou váhu bude daná společnost v indexu mít. Tím nejběžnějším způsobem je dnes vážení dle tržní kapitalizace, kdy má největší společnost největší váhu. Legendární index Dow Jones ale, z historických důvodů, dává váhu společnostem nikoliv dle jejich velikosti, ale dle ceny jejich akcie. To je poměrně neoptimální způsob, ale historie je historie. V poslední době na sebe strhávají pozornost třeba tzv. equal weight indexy, které dávají každé společnosti, bez ohledu na její velikost, stejnou váhu. V praxi tak snižují význam větších společností a pozdvihávají ty menší. Detailní pohled na to, jak si různě vážené indexy vedly v posledních letech a má-li vůbec smysl je využívat, se dozvíte v rubrice TÉMA.

FOND SHOP 14/2019
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, zástupce ředitele obchodu Amundi Czech Republic Asset Management)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

USA: pomalejší růst zisků


Obrázek aktuálně Vývoj a odhad vývoje EPS indexu S&P 500


Domácí akcie lákají


Obrázek aktuálně Průměrná váha akcií v portfoliích investorů z daných regionůDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.