Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 13/2019 | Lákavé časování témat

vytisknout článek...

Lákavé časování témat

 

Kdo ve správný čas chytí investiční megatrend, nejspíš hodně vydělá. Schopnost odhadnout témata, která nově přicházejí na scénu a v budoucnu přilákají masivní investice za podpory celospolečenských trendů, finanční trhy obvykle odměňují. Není pak divu, že analytické týmy významných bank zásobují investory studiemi, které se snaží vystihnout, co v následujících letech „poletí“.

Banka Credit Suisse např. nedávno představila několik jí očekávaných megatrendů, mezi nimiž nechybí ani ten, jemuž se věnuje článek v rubrice TÉMA. Nazvala ho ne moc přívětivě jako „rozzlobená společnost a multipolární svět.“ Zjednodušeně řečeno, jde o ústup od ekonomické globalizace k ekonomickému nacionalismu na základě politických faktorů. Projevuje se mj. podporou národních značek působících převážně na domácím trhu, větším důrazem na národní (kyber)bezpečnost nebo drsněji obchodními válkami.

Jenže investiční preference tohoto i jiných témat přináší velká úskalí. Za prvé, kritéria pro výběr firem vyhovujících danému tématu bývají sporná a ne vždy existuje nabídka odpovídajících akciových produktů. Za druhé, s časováním témat je to podobné jako s časováním trhu. Jen málo investorů má to štěstí, že se trefí ve vhodný okamžik a když už, tak z toho obvykle profituje jen krátce, než nastane korekce daného trendu. Za třetí, i když preferované téma pokrývá různé sektory, většinou některé výrazně nadvažuje a jiné značně podvažuje. Riziko trvalé ztráty investice je pak vyšší ze všech tří důvodů.

FOND SHOP 13/2019
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Domácí akcie lákají


Obrázek aktuálně Průměrná váha akcií v portfoliích investorů z daných regionů


Čínská poptávka a růst zemí


Obrázek aktuálně Očekávaný dopad zpomalení poptávky v Číně na HDPDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.