Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 11/2019 | Sporobond

vytisknout článek...

Sporobond

 

Korunový dluhopisový fond, který zahrnuje převážně státní dluhopisy ČR a doplňkově mj. korporátní dluhopisy investičního stupně. Má silné výsledky a vyniká poměrem výkonnost / riziko.

Sporobond obvykle vyhrazuje více než 50 % majetku státním dluhopisům ČR, které doplňuje korporátními i státními dluhopisy investičního stupně z rozvinutějších zemí EU a dále různými nástroji peněžního trhu, jako jsou např. pokladniční poukázky ČR, reverzní repo operace nebo korunová bankovní depozita. Obecně dává přednost dluhopisům s pevným kupónem. Dluhopisy západoevropských či středoevropských emitentů může fond držet v euru nebo příslušných cizích měnách s podmínkou zajišťování měnového rizika do koruny. Někdy využívá fondových pozic, zejména u korporátních emisí.

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 11/2019
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Domácí akcie lákají


Obrázek aktuálně Průměrná váha akcií v portfoliích investorů z daných regionů


Čínská poptávka a růst zemí


Obrázek aktuálně Očekávaný dopad zpomalení poptávky v Číně na HDPDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.