Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 9/2019 | Jak si vede eurozóna?

vytisknout článek...

Jak si vede eurozóna?

 

Po delším příznivém období citelně zpomalil růst HDP eurozóny v 2. pololetí 2018 hlavně kvůli vývoji italské a německé ekonomiky. Nyní se však zdá, že největší útlum má eurozóna za sebou.

Eurozóna si v posledních 10 letech zadělala na pověst zaostávajícího regionu v tempu ekonomického růstu v rámci vyspělého světa. Nemůže za to až tak finanční krize let 2008- 09 s krutým dopadem i na ostatní regiony, ale především následná dluhová krize let 2010-11, která postihla nejvíce právě eurozónu kvůli ztrátě kredibility Řecka a oslabila její růstový potenciál ve srovnání s USA i evropskými ekonomikami neplatícími eurem. Obtížné a zdlouhavé hledání záchranných mechanismů na politické úrovni i opožděná reakce ECB (oproti americkému Fedu či britské BoE) na zhoršené makroekonomické a finanční podmínky navíc vedly k tomu, že eurozóna v roce 2012 upadla do druhé recese, z níž se jen pomalu dostávala další rok, zatímco ostatní regiony takový scénář většinou minul.

Jak se však eurozóně dařilo v posledních 5 letech a co pro ni znamenají aktuální makroekonomická rizika? Projeví se nedávné citelné zpomalení růstu HDP EMU i v české ekonomice?

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 9/2019
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Domácí akcie lákají


Obrázek aktuálně Průměrná váha akcií v portfoliích investorů z daných regionů


Čínská poptávka a růst zemí


Obrázek aktuálně Očekávaný dopad zpomalení poptávky v Číně na HDPDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.