Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 9/2019 | Raiffeisen fond globálních trhů

vytisknout článek...

Raiffeisen fond globálních trhů

 

Korunový globální akciový fond založený od roku 2016 na master-feeder struktuře. Aktivně přistupuje k řízení měnového rizika a na 3leté periodě dosahuje podobné výkonnosti jako konkurence.

Raiffeisen fond globálních trhů sice vznikl již v roce 2014 (pod jiným názvem), ale v roce 2016 u něj došlo k poměrně zásadní změně investiční strategie, když přešel do tzv. master -feeder struktury.

To znamená, že Raiffeisen fond globálních trhů investuje minimálně 85 % svého majetku do eurového řídícího fondu Raiffeisen-Global-Aktien a zbývajících maximálně 15 % majetku do finančních derivátů (za účelem měnového zajištění) a nástrojů peněžního trhu v české nebo cizí měně (pro výplatu podílů atd.).

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 9/2019
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Domácí akcie lákají


Obrázek aktuálně Průměrná váha akcií v portfoliích investorů z daných regionů


Čínská poptávka a růst zemí


Obrázek aktuálně Očekávaný dopad zpomalení poptávky v Číně na HDPDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.