Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 9/2019 | Robo-poradenství

vytisknout článek...

Robo-poradenství

 

Umělá inteligence postupně proniká do řady oborů a výjimkou není ani finanční poradenství zaměřené na oblast investic. Stále větší objemy majetku zejména v USA totiž získávají automatizované aplikace, které investorům zjednodušují správu portfolií. Jenže tyto aplikace se mezi sebou dost liší v tom, jak pokročilou robotizaci investičního rozhodování nabízejí. Většina z nich zůstává u návrhu neutrálního složení portfolia v rámci strategické alokace podle investičních preferencí klienta zjištěných v dotazníku, ale do systematického řízení portfolia v podobě převažování či podvažování hlavních tříd aktiv na základě taktické alokace se již moc nepouští.

Pod univerzálním termínem robo-adviser či robo-poradce se tak mohou skrývat služby s poměrně jednoduchými funkcemi, i když nepochybně zefektivňují odpovědným in-vestorům práci a mohou jim navrhnout vhodné řešení, na které by sami nepřišli. Jako významný faktor omezující další rozvoj robotických aplikací zde však kromě vysokých minimálních investic působí neochota mnoha lidí kompletně svěřit celý investiční proces robotické aplikaci. Řada investorů chce alespoň schvalovat to, co jim robot navrhne. Více pro-zradí článek v rubrice TÉMA.

Pronikání umělé inteligence do finančního poradenství a investic pak nejspíš nebude tak překotné, jak by se mohlo zdát z četby sci-fi literatury. Přesto tyto trendy z anglosaských zemí začínáme vídat i v kontinentální Evropě, což představuje určitou výzvu pro finanční poradce i zde.

FOND SHOP 9/2019
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Domácí akcie lákají


Obrázek aktuálně Průměrná váha akcií v portfoliích investorů z daných regionů


Čínská poptávka a růst zemí


Obrázek aktuálně Očekávaný dopad zpomalení poptávky v Číně na HDPDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.