Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 7/2019 | Na strategii v DPS záleží

vytisknout článek...

Na strategii v DPS záleží

 

Účastnické fondy doplňkového penzijního spoření lze klasifikovat do čtyř kategorií s velmi rozdílným výkonnostním potenciálem. Pro dlouhodobé spoření mladší populace se hodí ty (nej)dynamičtější.

Účastnické fondy (ÚF) doplňkového penzijního spoření (DPS) přinesly svým klientům neradostné výsledky za rok 2018. Téměř všechny vykázaly zápornou korunovou výkonnost, kterou měly v absolutní hodnotě nejmenší (do -1 %) nejkonzervativnější povinné ÚF, kdežto masivní ztráty (do -10 %) utrpěly nejdynamičtější až akciové strategie. Především klienti DPS preferující dynamické či vyvážené ÚF tak loni zaznamenali úbytek svých penzijních úspor nad rámec poskytnutých státních příspěvků a předpokládané úlevy na dani z příjmu fyzických osob.

K loňským červeným číslům ÚF všech stupňů rizikovosti vedly dva hlavní nepříznivé trendy na finančních trzích. V oblasti konzervativních investic pokračovala normalizace úrokových sazeb dominující již v roce 2017, která se projevila značným vzestupem výnosů do splatnosti (YTM) bonitních dluhopisů s dopadem na pokles jejich cen. Tato tendence postihla zvlášť státní dluhopisy ČR, obvykle významně zastoupené v portfoliích konzervativních ÚF, protože ČNB v období po devizových intervencích obrátila směr monetární politiky a razantně zvyšovala úrokové sazby. Mnohem vý- raznější ztráty však zakusily dynamické ÚF, když na hlavních akciových trzích nastalo razantní zvýšení volatility v dů- sledku nejen přísnější politiky mnohých centrálních bank, ale také nové hrozby obchodních válek a citelného zpomalení globálního ekonomického růstu.

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 7/2019
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Domácí akcie lákají


Obrázek aktuálně Průměrná váha akcií v portfoliích investorů z daných regionů


Čínská poptávka a růst zemí


Obrázek aktuálně Očekávaný dopad zpomalení poptávky v Číně na HDPDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.