Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 7/2019 | Kam míří BCPP?

vytisknout článek...

Kam míří BCPP?

 

Pražská burza se podobně jako další menší burzy v regionu potýká s poklesem objemu obchodů a nízkým zájmem investorů. Prozatím na tom nic nezměnily ani snahy BCPP, která určitě nespí.

První burza jako taková se historicky traduje do roku 1309 do města Bruggy. Tehdy šlo o obchodování před domem belgické rodiny Van der Beurse, jejímž erbem byl váček s penězi. Obchodníci zde nabízeli podílové listy. Směna probíhala tak, že se na tabulky prostě napsala požadovaná cena. O tři století později, 20. března 1602, vznikla první společnost na bázi dnešních akciových společností – Verenigde Oostindische Compagnie, VOC. Jde tak o datum spojované s první zmínkou o akciích.

Historie první pražské burzy je o poznání kratší, přesto se datuje až do dob Marie Terezie, konkrétně do roku 1861. Úspěch však nastal až v roce 1871.

Nejprve se obchodovalo s CP a komoditami, zejména s cu- krem, kde byla Praha hlavním trhem pro Rakousko – Uhersko. S rozpadem Rakouska – Uherska se ovšem od obchodu s cukrem upustilo a obchodovalo se pouze s cennými papíry.

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 7/2019
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Domácí akcie lákají


Obrázek aktuálně Průměrná váha akcií v portfoliích investorů z daných regionů


Čínská poptávka a růst zemí


Obrázek aktuálně Očekávaný dopad zpomalení poptávky v Číně na HDPDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.