Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 7/2019 | Není Čína jako Čína

vytisknout článek...

Není Čína jako Čína

 

Řada investorů čím dál více rozšiřuje svá portfolia o ETF či OPF zaměřené na Čínu. Jenže jednotlivé, byť základní indexy, které tyto produkty sledují, se značně liší. A řada lidí si to neuvědomuje.

Čínské akciové trhy se v poslední době dostávají čím dál více do středu pozornosti. Přeci jen jde z pohledu tržní kapitalizace o druhý největší trh na světě.

Zároveň ale platí, že kvůli stále přetrvávajícím omezením se plná tržní kapitalizace čínských akcií do různých akciových indexů nepromítá.

Pomineme-li ovšem různé souhrnné indexy, kde je Čína jen jednou z několika zemí, pak samozřejmě také existují indexy a na ně zaměřené produkty, ať už v podobě ETF nebo podílových fondů, které cílí jen a čistě na čínské akcie.

Tady ale nastává poněkud problém. Říci, že se daný produkt zaměřuje „na Čínu“, je sice hezké, ovšem poněkud obecné, vlastně nic moc neříkající.

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 7/2019
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Domácí akcie lákají


Obrázek aktuálně Průměrná váha akcií v portfoliích investorů z daných regionů


Čínská poptávka a růst zemí


Obrázek aktuálně Očekávaný dopad zpomalení poptávky v Číně na HDPDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.