Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 7/2019 | Ošidné penzijní spoření

vytisknout článek...

Ošidné penzijní spoření

 

Účastnické penzijní fondy se často doporučují lidem v produktivním věku jako vhodný nástroj pro pravidelné spoření na penzi. Mocná lákadla představují nezanedbatelný státní příspěvek poskytovaný k měsíční úložce nebo roční úleva na dani příjmu z fyzických osob u větších úložek. Jenže poměrně štědrá zákonná zvýhodnění účastnických fondů bohužel vždy nezaručují vysokou výnosnost, žádoucí u (velmi) dlouhodobého penzijního spoření, které by mělo odolat inflačním tlakům na snižování kupní síly

Za prvé, jako optimální úložka z hlediska průměrné výnosnosti spoření ve vybraném ÚF se jeví 1 000 Kč měsíčně s maximálním státním příspěvkem 230 Kč, protože růst úložky nad tuto hranici již státní příspěvek nezvyšuje a efekt měsíčně rozpočítané daňové úlevy to nevyváží. Starší člověk začínající spořit po 50 letech věku nejdéle na dobu 10 let (do 60 let věku), který se již nemůže spoléhat jen na dynamické ÚF vzhledem k tržnímu riziku, pak při výnosově optimální úložce těžko naspoří 200 tisíc Kč. Za druhé, s prodlužující se dobou spoření poměrně rychle klesá pozitivní efekt obou zákonných zvýhodnění na průměrnou výnosnost v OPF. Čím je tedy člověk mladší, tím více by měl vsadit na dynamické až akciové ÚF, aby dosáhl so-lidní průměrné výnosnosti – více prozradí člá-nek v rubrice PENZE. Nabídka dynamických ÚF je však malá, takže se jako řešení nabízí upřednostnit spíše dobrý výběr OPF nebo ETF, které mohou dlouhodobě vydělat více i bez státního příspěvku.

FOND SHOP 7/2019
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Domácí akcie lákají


Obrázek aktuálně Průměrná váha akcií v portfoliích investorů z daných regionů


Čínská poptávka a růst zemí


Obrázek aktuálně Očekávaný dopad zpomalení poptávky v Číně na HDPDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.