Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 5/2019 | Diverzifikujte přiměřeně

vytisknout článek...

Diverzifikujte přiměřeně

 

Investor by se měl vyhnout nedostatečné i nadměrné diverzifikaci svého portfolia. Obojí může paradoxně vést k nežádoucímu převážení nějakého segmentu dluhopisového nebo akciového trhu.

Každý investor na finančních trzích by rád dosahoval dlouhodobě vysoké výkonnosti portfolia s malými krátkodobými výkyvy. Takto formulovaný cíl samozřejmě představuje spíše vysněný ideál než běžnou investiční realitu, přesto existují postupy, kterými lze rizikově-výnosový profil, resp. rizikově vážený výnos původně neoptimálního portfolia vylepšit, tedy např. zmenšit jeho volatilitu bez snížení výkonnostního potenciálu.

Mezi základní přístupy s tímto cílem patří diverzifikace, na níž velmi zjednodušeně upozorňuje známé rčení „nedá- vej všechna vajíčka do jednoho košíku“. Zejména příručky a školení pro začínající nebo mírně pokročilé investory nabádají k tomu, aby nepodceňovali problém nedostatečné diverzifikace.

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 5/2019
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Domácí akcie lákají


Obrázek aktuálně Průměrná váha akcií v portfoliích investorů z daných regionů


Čínská poptávka a růst zemí


Obrázek aktuálně Očekávaný dopad zpomalení poptávky v Číně na HDPDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.