Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 5/2019 | Stačí Value a Growth?

vytisknout článek...

Stačí Value a Growth?

 

Se stovkami miliard dolarů investovaných do hodnotové (value) a růstové (growth) strategie je popularita těchto tradičních investičních stylů nepopiratelná. Není ale lepší podívat se i jinam?

Růstová a hodnotová strategie mají tendenci vykazovat negativní vzájemnou korelaci jejich rizikové prémie (rozdíl mezi výkonností portfolia a mateřského kapitálově-váže- ného indexu), což znamená, že pokud jsou zkombinovány v jednom portfoliu, mohou investorovi teoreticky přinášet výhody diverzifikace aktivních výnosů. Navíc tím, že existuje možnost a dostatečné množství nástrojů pro snadné pořízení pozic v obou strategiích, mohou investoři vyjádřit svůj názor na trh a jeho aktuální ocenění, přičemž v některých tržních režimech se tím pádem dokáží více přiklonit k růstovému nebo hodnotovému stylu.

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 5/2019
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Domácí akcie lákají


Obrázek aktuálně Průměrná váha akcií v portfoliích investorů z daných regionů


Čínská poptávka a růst zemí


Obrázek aktuálně Očekávaný dopad zpomalení poptávky v Číně na HDPDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.