Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 2/2019 | First Eagle Amundi International

vytisknout článek...

First Eagle Amundi International

 

Globálně diverzifikovaný smíšený dynamický fond s hodnotovým stylem. V dolarové třídě dlouhodobě překonává průměr konkurence a v zajištěné korunové třídě vykazuje nižší volatilitu.

First Eagle Amundi International Fund může investovat do všech tříd aktiv bez regionálního a sektorového omezení s tím, že dlouhodobě preferuje akciové nebo komoditní investice před konzervativními a sleduje tak dynamický rizikově -výnosový profil. Nemá ovšem stanoven žádný bench- mark, z něhož by vyplývala neutrální alokace portfolia. Na základě historického chování nicméně vyhrazuje 60 % až 90 % majetku akciím a s nimi spojeným nástrojům, 5 % až 15 % majetku cenným papírům vázaným na zlato a 0 % až 30 % majetku hotovosti a nástrojům peněžního trhu. Z toho vyplývají orientační neutrální váhy 75 %, 10 % a 15 % pro uvedené třídy aktiv.

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 2/2019
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Domácí akcie lákají


Obrázek aktuálně Průměrná váha akcií v portfoliích investorů z daných regionů


Čínská poptávka a růst zemí


Obrázek aktuálně Očekávaný dopad zpomalení poptávky v Číně na HDPDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.