Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 23/2018 | Opatrné penzijní spoření

vytisknout článek...

Opatrné penzijní spoření

 

Superkonzervativní transformované fondy stále dominují nad účastnickými fondy v objemu spravovaného majetku i počtu klientů. Proč lidé dlouhodobě spoří na penzi tak opatrně?

Účastnické fondy, dostupné klientům v různě rizikových strategiích, měly v rámci modifikace 3. pilíře českého penzijního systému postupně nahradit původní penzijní, nyní transformované fondy. Ty musí uplatňovat vysoce konzervativní strategie kvůli nutnosti připisovat klientům nezáporný výnos za každý kalendářní rok. Do transformovaných fondů (TF) penzijního připojištění (PP) mohli noví klienti vstupovat pouze do roku 2012 a následně se těm stávajícím nabízel přechod na nové účastnické fondy (ÚF) doplňkového penzijního spoření (DPS), otevřené pro všechny.

Navzdory tomu však dnes majetek klientů v TF stále výrazně dominuje nad majetkem klientů v ÚF, i když pro oba systémy PP a DPS platí stejná pravidla zvýhodnění měsíčního spoření státním příspěvkem (či příspěvkem zaměstnavatele) a ročních úložek úlevou na dani z příjmu fyzických osob. Konzervativní strategie navíc převažují i u samotných ÚF.

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 23/2018
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Domácí akcie lákají


Obrázek aktuálně Průměrná váha akcií v portfoliích investorů z daných regionů


Čínská poptávka a růst zemí


Obrázek aktuálně Očekávaný dopad zpomalení poptávky v Číně na HDPDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.