Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 23/2018 | Megatrendy od iShares

vytisknout článek...

Megatrendy od iShares

 

Společnost iShares (BlackRock) nabízí od konce roku 2016 na evropských burzách čtyři tematická ETF, která podle ní reagují na pět největších témat současnosti. O co jde?

Tematické investování je mezi investory v poslední době poměrně populární, ať už jde o podílové fondy nebo ETF.

Pro vysvětlení, tematickým investováním máme na mysli to, že se daný fond či ETF zaměří na nějaké aktuální „té- ma“, kterým může být stárnutí populace, rozvoj fintechu či třeba klimatické změny.

Tomuto tématu pak fond či ETF přizpůsobí výběr konkrétních společností do portfolia. Je však třeba podotknout, že to neznamená, že by byl daný produkt zaměřen např. jen na jeden sektor, dle klasické definice GICS. Sektorů může být ve fondu či ETF více, podstatné prostě je, aby dané firmy spojovalo ono téma.

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 23/2018
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Domácí akcie lákají


Obrázek aktuálně Průměrná váha akcií v portfoliích investorů z daných regionů


Čínská poptávka a růst zemí


Obrázek aktuálně Očekávaný dopad zpomalení poptávky v Číně na HDPDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.