Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 22/2018 | ČSOB Akciový

vytisknout článek...

ČSOB Akciový

 

Korunový globální akciový fond s širokou diverzifikací portfolia v rámci vyspělých trhů a zajišťováním měnového rizika. Dosahuje podobné výkonnosti jako měnově zajištění korunoví konkurenti.

ČSOB Akciový je v koruně vedený globální akciový fond zaměřený na vyspělé trhy, který investuje do velkých a známých blue-chip titulů obchodovaných na burzách zejména v USA, dále v západní Evropě a okrajově také v Japonsku. Své portfolio široce diverzifikuje napříč hlavními regiony a sektory. Nesleduje přitom žádný benchmark, má však vymezenu neutrální alokaci, kde jsou trhy USA, vyspělé Evropy a Japonska zastoupeny podobnými váhovými poměry jako v globálních akciových indexech na základě tržní kapitalizace. Měnové riziko fond standardně plně zajišťuje do koruny s možností příležitostně se od tohoto nastavení odchýlit.

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 22/2018
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Technologie dnes a v roce 2000


Obrázek aktuálně Procento technologických IPO ve ztrátě (12měs od IPO)


Rozvíjející se trhy a Fed


Obrázek aktuálně Průměrný vývoj indexu MSCI EM v rámci daných cyklů v USDDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Pouze pro zkušené
Po snížení zákonné minimální investice v roce 2016 se v ČR zvedl zájem o fondy kvalifikovaných investorů. Nyní mají úplnou volnost ve složení portfolia a lze je tak doporučit jen zkušeným investorům.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.