Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 20/2018 | Parworld Flexible Convertible Bond

vytisknout článek...

Parworld Flexible Convertible Bond

 

Globální fond konvertibilních dluhopisů s flexibilní strategií založenou na absolutním výnosu. Vyznačuje se širokou diverzifikací portfolia i velmi nízkou volatilitou měnově zajištěné korunové třídy.

Parworld Flexible Convertible Bond investuje primárně do konvertibilních korporátních dluhopisů obchodovaných zejména na vyspělých a doplňkově i na rozvíjejících se trzích, a to bez regionálních a sektorových omezení. Kromě těchto konvertiblů může využívat rovněž běžné firemní dluhopisy a akcie, stejně jako široké spektrum finančních de- rivátů (futures, opce, CFD) pro zajišťování různých rizik. Fond při své flexibilní strategii nesleduje žádný benchmark, ale vychází z koncepce tzv. absolutního výnosu (absolute re- turn) a snaží se generovat kladný výnos bez ohledu na vývoj trhů.

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 20/2018
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Domácí akcie lákají


Obrázek aktuálně Průměrná váha akcií v portfoliích investorů z daných regionů


Čínská poptávka a růst zemí


Obrázek aktuálně Očekávaný dopad zpomalení poptávky v Číně na HDPDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.