Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 20/2018 | Fidelity Funds – World Fund

vytisknout článek...

Fidelity Funds – World Fund

 

Globální akciový fond se zaměřením na vyspělé trhy a značně aktivním výběrem blue-chip titulů, kombinujícím hodnotová a růstová kritéria. Vyniká dlouhodobou nadvýkonností.

Fidelity Funds – World Fund investuje rozhodující část majetku do blue-chip akcií obvykle ze všech hlavních regionů a sektorů při jednoznačné orientaci na vyspělé trhy. Svou výkonnost srovnává s benchmarkem MSCI World NR.

Investiční proces fondu vychází z přístupu ke konstrukci portfolia „zdola nahoru“, který odvozuje primární zdroj výnosu i rizika z výběru konkrétních akciových pozic místo určování regionálních a sektorových preferencí. Východiskem je přesvědčení, že zkušený portfolio management dokáže na trhu identifikovat špatně oceněné akcie s růstovým potenciálem do budoucna.

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 20/2018
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Domácí akcie lákají


Obrázek aktuálně Průměrná váha akcií v portfoliích investorů z daných regionů


Čínská poptávka a růst zemí


Obrázek aktuálně Očekávaný dopad zpomalení poptávky v Číně na HDPDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.