Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 20/2018 | Dobrá aktivní správa

vytisknout článek...

Dobrá aktivní správa

 

Aktivní investování založené na snaze překovávat tržní indexy sofistikovaným výběrem potenciálně nadvýkonných titulů ze strany profesionálního portfolio manažera či jeho týmu se zdá být již za zenitem. V posledních letech totiž aktivní správu zastiňuje trvale rostoucí zájem o burzovně obchodované fondy (ETF), které pouze kopírují podkladové indexy, avšak při mnohem nižší nákladovosti, díky čemuž si vedou dlouhodobě lépe než většina konkurenčních aktivně řízených podílových fondů s odpovídajícími benchmarky.

Portfolio management je zkrátka nutné zaplatit a manažerský tým pak musí být výrazně úspěšný, aby podílový fond, který aktivně řídí, dlouhodobé překonával benchmark nebo porážel konkurenci. V tomto vydání FOND SHOPu ovšem najdete dva články, které vás možná přesvědčí, že kvalitní aktivně řízený akciový fond přináší svým investorům ovoce, ať už preferuje růstový nebo hodnotový styl. První článek v rubrice TÉMA od úspěšného portfolio manažera českého akciového fondu obecně popisuje metodiku výběru perspektivních titulů, druhý v rubrice PORTRÉT FONDU představuje konkrétní dlouhodobě nadvýkonný zahraniční globální akciový fond.

Navíc některá speciálně konstruovaná ETF v sobě nesou rizika velkých ztrát i přes pasivní správu, aniž by si to jejich investoři dostatečně uvědomovali. Příkladem budiž ETF s vysokým pákovým efektem, která sice poskytují šanci na astronomické zhodnocení, ale také umožňují přijít o vše např. na celkově stagnujícím trhu zmítaném vysokou volatilitou. Nebo i samotná ETF odvozující svou hodnotu právě od vývoje volatility. Úskalí a rizika těchto nástrojů nastiňuje rubrika EXPERT. Rozhodování investora mezi pasivní a aktivní strategií nebo ETF a podílovým fondem pak není tak černobílé, jak se na první pohled zdá.

FOND SHOP 20/2018
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Domácí akcie lákají


Obrázek aktuálně Průměrná váha akcií v portfoliích investorů z daných regionů


Čínská poptávka a růst zemí


Obrázek aktuálně Očekávaný dopad zpomalení poptávky v Číně na HDPDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.