Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 18/2018 | Jak nevyčerpat úspory

vytisknout článek...

Jak nevyčerpat úspory

 

Starší člověk s milionovými úsporami na penzi se na první pohled nachází v docela dobré finanční situaci, protože kromě starobního důchodu může ze své rezervy postupně čerpat pravidelnou rentu. Na druhý pohled ovšem ještě není „za vodou“, a to nejen z toho důvodu, že 1 milion Kč pro průměrné 20leté penzijní období patrně nestačí k zásadnímu vylepšení životní úrovně po celý zbytek života. Na tak dlouhý horizont se vyplatí zabezpečit úspory naakumulované v produktivním věku proti inflaci, aby se postupem času dramaticky nesnižovala jejich kupní síla.

To znamená (stále) investovat volné peníze na kapitálových trzích, byť ne nutně s výrazně dynamickým profilem (jako za mlada), ale třeba se smíšeným defenzivním až vyváženým profilem, aby příslušné portfolio střednědobě dosahovalo výkonnostního potenciálu alespoň na úrovni obvyklého růstu spotřebitelských cen. I tak ale mohou v průběhu čerpání renty nastat problémy související s nižší než očekávanou výkonností dis-kutovaného portfolia nebo delším než předpokládaným trváním fáze čerpání. Rubrika TÉMA napoví, jak se s těmito komplikacemi vypořádat.

Investor, který z různých důvodů neholduje pasivním produktům typu ETF, nevybírá si tituly do portfolia sám, ale ani nesází na řešení „vše v jednom“ formou smíšeného fondu, již asi narazil na aktivně řízené akciové fondy. Někdo si řekne, že stačí pouze vybrat kte-rýkoli akciový fond na základě vlastních geo-grafických nebo sektorových preferencí a pak už se o nic nestarat, protože jde přece o produkt řízený profesionálním portfolio manažerem. Ale tak jednoduché to není, i profesionálové občas selhávají. Rubrika SPOTŘEBITEL shrnuje, které charakteristiky akciového fondu představují varovné signály.

FOND SHOP 18/2018
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Domácí akcie lákají


Obrázek aktuálně Průměrná váha akcií v portfoliích investorů z daných regionů


Čínská poptávka a růst zemí


Obrázek aktuálně Očekávaný dopad zpomalení poptávky v Číně na HDPDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.