Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 13/2018 | Jak na poštovní známky

vytisknout článek...

Jak na poštovní známky

 

O poštovní známky se zajímají nejen vášniví filatelisté, ale také investoři hledající nadprůměrný výnos. Jaké výhody a úskalí trh se známkami skýtá?

Přestože obor filatelie získal své jméno až v roce 1864, věnuje se oblasti mnohem starší. První poštovní známka světa, legendární „black penny“, byla vydána 1. května 1840 ve Velké Británii. O její zavedení se zasloužil venkovský učitel Roland Hill, který v roce 1837 navrhl reformu poštovní přepravy. Do té doby platily neuvěřitelně složité poplat- ky podle vzdálenosti, způsobu přepravy apod., ale vše vždy platil adresát. Když dopis odmítl převzít, pošta nedostala nic a dopis vrátila odesílateli. Hill navrhl zavést paušální poplatky, které by byly stejné, bez rozdílu vzdálenosti a odvíjely by se jen od váhy dopisu. Díky tomu se poštovní korespondence zjednodušila a výrazně tak stoupl i počet poštovních zásilek. Doklad o zaplacení byl na obálku vylepen v podobě malého kolku čili poštovní známky, tvořené portrétem královny Viktorie.

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 13/2018
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Domácí akcie lákají


Obrázek aktuálně Průměrná váha akcií v portfoliích investorů z daných regionů


Čínská poptávka a růst zemí


Obrázek aktuálně Očekávaný dopad zpomalení poptávky v Číně na HDPDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.